Schweiziskt pistolproblem
 
Publicerat 2007-03-14  (av Basti Naumann)

När schweiziska poliser får sina tjänstepistoler utbytta, får de köpa sitt gamla tjänstevapen för en billig penning, om de vill. Och priset är tydligen förmånligt, för många säljer vapnen direkt, vilket man kan se i annonserna på schweiziska hemsidor. Invid bilden av en SIG Sauer P229 står det ”Väldigt lite använd, bara 300 skott”. Man får också veta att vapnet har den ingraverade texten ”Kriminalpolisen i Genève”.
    
Detta är helt i sin ordning, försäkrar Jean-Philippe Brandt, talesman för polis­myndigheterna i Genève. Men det får förstås antivapenlobbyn att koka av ilska.
  
Schweiz har ett milisliknande system där män som gjort sin värnplikt får behålla sitt vapen hemma, för att ha det till hands om de blir snabbinkallade. Detta medför att nästan alla schweiziska män har ett ”Sturmgewehr” hemma.
  
Av alla mord i Schweiz utförs en anmärkningsvärt stor andel, 58 procent, i hemmet, inom familjen. Motsvarande siffra för till exempel Nederländerna är 29 procent. Detta sätts i samband med det rikliga vapeninnehavet i Schweiz. Dock redovisas – som vanligt – inte hur många av morden som utförs med skjutvapen, så siffrornas betydelse är oklar i det avseendet.
  
Jag kanske kan få föreslå en lösning på problemet med tjänstepistolerna. Standard­priset för en obetydligt begagnad SIG Sauer P229 är 750 schweiziska francs, vilket motsvarar 4 500 svenska kronor. Om den svenska polisen köper upp alla dessa saluförda pistoler, så blir Schweiz av med dem, samtidigt som den svenska polisen spar en massa pengar. Var inte det en bra idé?
  
/
Basti

---------------------------------------------------
  

Ljusning i blyfrågan?

Publicerat 2007-03-11 (N-A Ekberg & Web-Master)

Riksdagsledamoten Bengt-Anders Johansson (M), har i Riksdagsdebatten och därefter i ett pressmeddelande uttryckt sin glädje över att Socialdemokraterna (S) tycks ha ändrat åsikt i bly-frågan. Detta efter att S lämnat reservation till Miljö- och Jordbruksutskottets betänkande (2006/07:MJU 4).
  
Tidningen Jaktjournalen har naturligtvis uppmärksammat detta och tolkar Riksdagspartiernas inställning i blyfrågan så, att endast Miljöpartiet (Mp) nu är negativt till ett uppskjutande av blyförbudet i jaktammunition.
 
Även om debatten i huvudsak verkar röra jaktammunitionen, borde vi med rätt insatser (från skytterörelsen) få "hänga med på det tåget". Vi har ju trots allt liknande problem i skog och mark (ex. fältskyttet).

---------------------------------------------------
  

Vapenförbud i Washington upphävt
 
Publicerat 2007-03-11 (av Basti Naumann)

En av USA’s mest brottsdrabbade städer är dess huvudstad, Washington DC. Därför ville man redan för 30 år sedan förbjuda stadens medborgare att ha skjutvapen i hemmet. Ett sådant förbud förhindrades dock av andra tillägget i USA’s grundlag, som ger folket rätt att bära vapen. Då gjorde stadens jurister en omtolkning av grundlagen – man ansåg att rätten att bära vapen endast gällde milisförband, och inte enskilda medborgare. Och så infördes förbudet för Washingtonborna att ha vapen hemma.
Nu har detta beslut överklagats till en federal överdomstol. Domstolen underkände den gjorda tolkningen av grundlagen, och fastställde den 9 mars att rätten att bära vapen även gäller enskilda personer. Förbudet i Washington upphävdes. Domen är prejudicerande.
  

/Basti 

---------------------------------------------------