kretsnytt.se - En ny röst i presskören


Vår förnämliga förbundstidning
NP bibehåller i och för sig sin höga klass. Tyvärr har den dock blivit en skugga av sitt forna jag, genom att utgivningen i missriktad spariver skurits ner till fyra nummer per år. Debatt och aktuell information blir näst intill en omöjlighet när det är tre månader mellan utgåvorna. Om inte förbundsledningen tänker om, är NP’s ställning som förbundets flaggskepp hotad.
  
Papperstidningen kommer ännu i många år att behålla sin särställning för spridande av information. Nättidningen är mer dess komplement än dess konkurrent. Ett tydligt exempel på detta är de stora dagstidningarna, som samtliga har både en pappers- och en nätupplaga. Detta har vi tagit fasta på.
  
För att möta behovet
av dagsfärska underrättelser och snabba reaktioner har vi i Stockholms Pistolskyttekrets beslutat att starta en nättidning. Vår avsikt med denna publikation är att skapa ett organ för aktuell information och opinions­bildning inom tävlingsskyttets värld. Vår målsättning är, att när något viktigt händer i skytte­världen, så ska läsarna kunna förvänta sig en kommentar i Kretsnytt.se inom ett par dygn, ibland kanske inom några timmar. Tyngdpunkten kommer alltid att ligga på pistolskytte, men vi håller dörren öppen för information om alla former av tävlingsskytte.
   
Vi vill gärna ha kommentarer och reaktioner från våra läsare. En del av dem kommer vi att publicera, men vi vill inte försöka bli ett av många fora för insändare. Sådana finns det redan, till exempel pengaberget.se. Vi vill försöka vara pistolskyttets svar på DN Debatt. Vi har till och med den höga ambitionen att kunna kalla oss skyttesportens tankesmedja. Därav följer att vi inte tänker vara någon slags opartisk rapportör. Vi vill vara opinions­bildande, och vi tänker därför ge uttryck för våra åsikter. Kontroversiella ställnings­taganden kommer inte att saknas i Kretsnytt.se.
   
Stockholms­kretsens styrelse är vår utgivare, men detta innebär inte att vi kommer att ha en enögt stockholmsinriktad syn på tillvaron. Vi vill ha ett större synfält än så. Vi vill på ett seriöst och övergripande sätt spegla de stora frågor som rör sig inom pistolskytte­världen. Vi strävar efter att skapa en publikation som är av intresse för medlemmar såväl i Ystad och Haparanda som i Stockholm, Göteborg och Malmö.
   
Nu vet du, kära läsare, lika mycket som vi om hur Kretsnytt.se kommer att se ut. Resten får framtiden utvisa. Någon tycker säkert att vi har bitit av mer än vi kan tugga, och det har vi kanske, men vi kommer att göra allt för att leva upp till vår höga mål­sättning. Och en sak kan vi bestämt utlova: Tråkig, det kommer Kretsnytt.se aldrig att bli!

Christer
Westin
Nils-Anders Ekberg
Lars B Lundqvist
Basti Naumann