Fyra frågor till Pistolsektionens styrelse
 
Publicerat 2009-05-17 (av Ragnar Skanåker/Basti Naumann)

 

Den som hoppades att årets årsmöte i SvSF’s pistolsektion skulle innehålla något väsentligt blev nog besviken. Omval på de flesta platser, och en av platserna besattes av en före detta ledamot.

 

Enligt valberedningen ville ingen landslagsskytt ställa upp som ledamot, trots förfrågan. Landslagsskyttarnas uppslutning på mötet var också minimal. En, jag säger en, var på plats. Svagt! Det är urdåligt att elitskyttarna inte kan ägna en timme om året åt att försöka få en ändring till stånd. Sinsemellan klagar man, men längre kommer det aldrig. Snart får vi väl bjuda in Spetsbergen och Färöarna, för att åstadkomma spännande landskamper.

 

Jag noterade att totalt tre personer yttrade sig. Det handlade om pengar till träning för klubbarna, att Veteran-SM ska gå i Vara, helt skilt från det vanliga SM, och att det skulle bli ny administration för en serietävling.

 

Själv hade jag fyra frågor till styrelsen. En av frågorna besvarades i stort sett med jaså. Övriga tre frågor besvarades med tystnad!

 

Under de senaste femton åren har Sverige haft en katastrofal nedgång i resultat i pistolgrenarna. Mot bakgrund av detta ställde jag mina fyra frågor:

 

Första frågan; Är det brist på pengar eller andra resurser?

Inget svar!

 

Andra frågan; Är det brist på talanger?

Inget svar!

 

Tredje frågan; Är det fel på ledarskapet?

Inget svar!

 

Fjärde frågan; Vilka åtgärder tänker styrelsen vidta för att förbättra situationen?

Där fick jag i alla fall ett svar. Ordföranden framhöll att man har väntat på förslag från skyttarna, men inte ett enda mail eller brev hade inkommit under året.

 

Pistolsektionens styrelse betraktar det alltså som helt uteslutet att styrelsen själv skulle komma med idéer!

 

När det går dåligt för en organisation, är det en naturlig åtgärd att organisationens valda ombud går till sin valberedning och föreslår nytänkande och utbyte av styrelseledamöter. Men så går det inte till i pistolsektionen. Där utses kandidaterna i ett regelrätt sammanträde mellan valberedningen och den styrelse, som är ansvarig för tillbakagången!

 

Är det någon som tror att förändring eller självrannsakan diskuterades vid detta sammanträde? Icke.

 

Man ska inte anklaga styrelsen, utan det är valberedningen som har det fulla ansvaret. Valberedningen måste, utan hänsyn till vänskap/kompisar, kunna granska styrelsens agerande under senaste mandatperiod. Så har inte skett.

 

Sektionsstyrelsens svar på min fjärde fråga, det vill säga ordförandens påstående att inga förslag har inkommit, är inte korrekt. Vi är några stycken som lämnade förslag på nya styrelsemedlemmar till valberedningen, plus en programförklaring. Men det ogillades, och kom aldrig ens upp som förslag på årsmötet. Dessutom hade ett förslag inlämnats i augusti av en f d ordförande i SSF, men Jimmy Persson förnekade att något sådant förslag skulle ha inkommit. Det är väl inte för mycket sagt att det är en aning knepigt att komma till tals med Pistolsektionens styrelse.

 

 När ändå det gamla gardet sitter kvar, skulle jag vilja vidarebefordra skyttarnas önskningar och krav - även mina - och dom är mycket enkla men har avgörande betydelse för att Sverige överhuvudtaget ska få ett landslag värt namnet. Det spelar inte det minsta roll vem som gör detta, bara det blir gjort.

 

För det första måste man ha klara regler för uttagningar, och inget tjafs. Poäng på Vårmönstring, SM och kallade kval (utan startavgift) i anslutning till aktuellt uppdrag. För luft kan man ha höstmönstring eller gratis start på Swedish Cup.

 

Dessutom bör det bli bättre stil och ordning på hela truppen, och även kunskapskrav på ledare. Sverige har inte på 20 år haft en ledare som har skjutit på internationell toppnivå.

 

Samordning och koncentration av resurserna är ytterligare ett sätt att förbättra situationen. En SM-vecka tillsammans med SPSF i alla grenar är ett projekt som jag ofta har förespråkat.

 

Lyssna på skyttarna. Vidga vyerna, världen står inte stilla.

 

Avslutningsvis kan jag säga, att Pistolsektionens årsmöte inte var ett totalt mörker. En hoppets låga tändes, när valberedningen fick en helt ny ledamot med god insyn i skyttarnas värld. Så kanske kan det ändå bli förändringar i Pistolsektionens styrelse nästa år.

 

Ragnar Skanåker