Farväl till brevbäraren
 
Publicerat 2009-08-19 (av Basti Naumann)

 

För ett antal år sedan ställde jag frågan: Hur länge kommer det att dröja innan Internetanvändningen har nått den nivån att man kan betrakta e-post som en reguljär kommunikationsväg, jämbördig med den gamla vanliga pappersposten?

 

Situationen varierar starkt mellan olika länder, även inom EU. Men i Sverige verkar saken nu vara klar. Enligt en rapport från EU-kommissionen är svenskarna EU’s flitigaste Internetanvändare. När det gäller den andel av befolkningen som använder Internet dagligen är danskarna bäst, med 71 procent. Sverige är bara en hårsmån efter, med 69 procent.

 

Men det som gör att svenskarna blir totalsegrare är följande: Av EU’s samtliga invånare är det en tredjedel som aldrig använder Internet. I Sverige är motsvarande siffra en procent!

 

Nokia Siemens Networks har skapat en rankinglista som de kallar ”Connectivity Scorecard”. Enligt 30 olika indikatorer rangordnar de världens länder efter deras IT-mognad, det vill säga hur väl respektive land utnyttjar IT som infrastruktur. Där kommer Sverige på andra plats i världen, slaget endast av USA.

 

Jag vill minnas att det fortfarande är mindre än 80 procent av Sveriges invånare som har tillgång till Internet i hemmet. Ännu en tid kommer en stor del av posten att skickas per brevbärare. Det dröjer innan exempelvis statliga myndigheter med mera kommer att skicka sina meddelanden enbart per e-post. Men när det endast är en av hundra som aldrig använder Internet, anser jag att vi har nått det stadiet att organisationer som Svenska Pistolskytteförbundet kan kräva att få skicka posten till sina medlemmar enbart per e-post. Vi har nu definitivt nått den punkt där vi kan konstatera att samtliga SPSF’s föreningar har minst en medlem med e-postadress, och att därför alla våra föreningar kan ta emot e-post.

 

Ett tecken i tiden såg jag när jag för några dagar sedan skickade en insändare (gällande den lokala skjutbanan) till lokaltidningen Mitt i Sollentuna. På dess insändarsida anges att insändare ska skickas via tidningens hemsida. Något alternativ anges inte.

 

Basti