SvSF kommer ut ur garderoben
 
Publicerat 2009-10-18 (av Basti Naumann)

 

Enligt en notis på Svenska Skyttesportförbundets hemsida den 9 oktober, kommer SvSF att under några dagar i början av december bedriva militär skytteutbildning vid en kursgård i närheten av Ystad. Avsikten är att utbilda skjutinstruktörer inom SvSF, som i sin tur ska hjälpa till vid skytteutbildning av personal ur Försvarsmaktens frivilligorganisationer och Hemvärnet. SvSF har alltså direkt kopierat det samarbete som Svenska Pistolskytteförbundet sedan länge har med Försvarsmakten.

 

SvSF, eller rättare sagt SSF, har tidigare haft en minst sagt kluven inställning till skjutvapen. Det har förekommit långt gångna diskussioner i förbundsledningen om att bannlysa ordet ”vapen”, och i stället påbjuda att dessa ska kallas ”idrottsredskap”. Redan tidigare hade man lyckats övertala Svenska Pistolskytteförbundet att förbjuda skytte mot ”människoliknande figurer”, det vill säga försvarsmaktens målmateriel, ett beslut som SPSF dessbättre har slopat.

 

Den närmast pacifistiska framtoning som SSF har haft, kunde väl i och för sig ha varit acceptabel, om det inte vore så att SSF/SvSF hela tiden har varit – eller åtminstone kallat sig – en frivillig försvarsorganisation. Man har försökt undvika denna personlighetsklyvning genom att inte ha något som helst konkret samarbete med Försvarsmakten, samtidigt som man ansträngt sig att inte låtsas om att man är en frivillig försvarsorganisation.

 

Men nu har alltså Svenska Skyttesportförbundet kommit ut ur garderoben, och flaggat upp som en frivillig försvarsorganisation värd namnet, nämligen en civil, ideell organisation som aktivt stöder vår militära försvarsmakt. Man kan väl gissa att FSR har utövat påtryckningar. En viktig milstolpe har därmed passerats i SvSF’s historia. Resultatet är att avståndet mellan SvSF och SPSF har minskat.

 

Jag kan trösta SvSF’s pacifistiska falang med att vi frivilliga försvarsorganisationer numera har ett något förbättrat anseende i pacifistiska kretsar. Även en officiellt manifesterad pacifist som Miljöpartiets språkrör Maria Wetterstrand har offentligt erkänt att det ibland kan vara nödvändigt även för en pacifist att medverka till att sända ut beväpnad trupp i fredsframtvingande syfte.

 

Således borde även den svenska militära försvarsmakten kunna betecknas som pacifistisk. Även om de kallar sina idrottsredskap för något annat.

 

Si vis pacem, para bellum! (Om du vill ha fred, förbered dig för krig!)