Klagandets sköna konst
 
Publicerat 2009-05-19 (av Basti Naumann)

 

Jag är medveten om att mina artiklar på Kretsnytt.se – och inte bara där, för övrigt – innehåller en besvärande stor andel negativ kritik. Jag har funderat över detta, och kommit till slutsatsen att det nog får bli så även i fortsättningen.

 

Skyttesportens värld överensstämmer med den övriga på så sätt att den information som ges ut av institutioner och sammanslutningar alltid är censurerad, medvetet eller omedvetet. Det ligger i människans natur att undertrycka information som är till nackdel för en själv, eller för ens kolleger. Den så kallade kårandan finns överallt. Man täcker upp för varandra. Har en ledamot i en styrelse begått ett misstag, så försöker övriga ledamöter reflexmässigt hemlighålla eller släta över misstaget.

 

Jag är inte bättre själv – jag kritiserar Svenska Skyttesportförbundets ledning av hjärtans lust, medan jag är klart mindre benägen att gnälla på Svenska Pistolskytteförbundet, som ligger mitt hjärta närmast. Min enda undanflykt är att SPSF’s demokrati fungerar bättre. Det är lättare att komma till tals med SPSF’s ledning än med SvSF’s. Men jag ska försöka bättra mig, och bli lite vassare även mot fadershuset.

 

Mitt kritiserande och klagande får ses som ett försök att balansera den information som förbunden släpper ut, och som av ovan angivna skäl har stark slagsida åt det fördelaktiga och politiskt korrekta. Ingen behöver således oroa sig för flödet av information som är till fördel för utgivaren, den kommer nog ut utan problem. Det är den besvärliga och pinsamma informationen som behöver hjälp på traven.

 

Dessutom innehåller min kritik inte sällan information, som kanske inte alla våra läsare har. Ett exempel är när John Landin försökte ge intrycket att när FSR’s förbundsårsmöte beslutade att ansluta sitt förbund till SvSF, så skedde detta enhälligt. Sanningen var att oppositionen var så stark att utgången mycket väl kunde ha blivit ett nej till sammanslagningen, vilket jag kunde meddela denna tidnings läsare.

 

Jag har sagt det tidigare, men det tål att upprepas: De åsikter jag framför i dessa spalter är mina egna, inte kretsens. Och den som tycker jag har fel, är alltid hjärtligt välkommen med ett inlägg.

 

Basti