Ett hemgjort gevär
och dess byråkratiska konsekvenser
 
Publicerat 2009-02-15 (av Basti Naumann)

 

Jag har kommit i kontakt med en ung man vid namn Magnus, som har tagit sig för att – med hjälp av en vapensmed – bygga sig ett eget gevär. Eftersom en del av våra medlemmar också är jägare och gevärsskyttar, tänkte jag att detta bygge kunde vara av intresse. Magnus har redovisat projektet på forum.robsoft.nu. Se nedanstående länk.

 

http://forum.robsoft.nu/viewtopic.php?f=60&t=59288

 

Där finns en bitvis obegriplig beskrivning, som våra tekniskt bevandrade gevärsskyttar säkert kan ha glädje av. Vi övriga får ägna oss åt att beundra de proffsiga bilderna.

 

Utöver det som finns redovisat på Robsoft, har Magnus gjort en preliminär provskjutning på 600 meters avstånd. Träffbilden hade en diameter på 16 cm. Denna spridning får dock huvudsakligen skrivas på det mänskliga kontot, eftersom den gjordes utan ordentligt stöd. Det återstår fortfarande att se hur träffbilden blir under mera skottstolsliknande förhållanden.

 

Jag hoppas att längre fram kunna redovisa gevärets vidare öden. Men det dröjer ett tag, för när detta skrivs avreser Magnus till Afrika, som ett led i sina universitetsstudier i ekologi och djurskydd. I anslutning till den resan kommer han också att betitta gorillor i naturen för 800 dollar i timmen. Han beräknas vara åter i fäderneslandet om cirka två månader.

 

En intressant sak i sammanhanget är att Magnus är delaktig i ett försök att få SvSF att införa en ny gevärsklass där optiska hjälpmedel, det vill säga kikarsikten, är tillåtna. Detta skulle innebära att man kan tävla med sådana gevär som Magnus har byggt.

 

Detta försök är intressant ur demokratisk synpunkt. SPSF’s medlemmar beslutade att vi skulle avstå från erbjudandet att uppgå i Svenska Skyttesportförbundet, eftersom vi fick beskedet att vi som en del av SvSF inte skulle få råda över våra egna, nationella pistolgrenar. Nu befinner sig före detta FSR i samma predikament som vi skulle ha gjort, om vi hade gått med i sammanslagningen.

 

Forna FSR, som för inte länge sedan var Sveriges största skytteförbund, är numera bara en underavdelning till en av fyra sektioner i SvSF. För att få igenom ett förslag till ny gevärsgren måste förslagsställarna först övertyga sin egen förening, och därefter den underavdelning som föreningen ingår i. När det är gjort, får man försöka förankra förslaget i den egna sektionen. Sedan ska de andra tre sektionerna övertalas. Överlever motionen så långt, kan beslut tas i SvSF’s förbundsmöte. Sedan är ju SvSF i praktiken en underavdelning till International Shooting Sport Federation. Det är möjligt att ISSF inte lägger sig i sådana nationella beslut, men det återstår att se. Hur det kommer att gå, det är omöjligt att sia om. Men så mycket är klart, att om de nationella gevärsskyttarna ansåg FSR vara en tungt byråkratisk organisation, då är det nog befogat att citera ett USAmerikanskt uttryck: ”You ain’t seen nothin’ yet”.

 

Vi medlemmar i SPSF har som sagt beslutat att vårt förbund inte ska uppgå i SvSF. Detta betyder dock inte att saken är utagerad för evigt. SPSF måste på något sätt samarbeta med SvSF. Under vilka former detta ska ske, det kommer alltid att diskuteras. Praktikfall som det ovanstående är därför av största intresse för oss nationella pistolskyttar.

 

Basti