Så vet en skjutledare
om hans kommandon är tydliga nog
 

Publicerat 2009-05-28 (av Basti Naumann)

 

I söndags deltog jag i kretsmästerskapet i precision på Grimsta. Mitt resultat skulle som vanligt lämpa sig ypperligt för förnedrings-TV, men jag klådde i alla fall min ständige kombattant redaktör U. Hansson, med den angenäma påföljden att han fick bjuda mig på en kopp kaffe och en pannbiffsmörgås. Denna smörgås, Stockholmspolisens Skf’s egen specialitet, kan utan minsta överdrift betecknas som en kulinarisk dröm. Jag skulle kunna ha företagit resan till Grimsta-banan enbart för att få avnjuta detta delikata mästerverk.

 

Men det var inte det som var det mest intressanta denna soliga söndag. Huvudpersonen var en koltrast.

 

Mellan serierna, när vi markerade, lade jag märke till denna koltrast, som hoppade omkring på skjutbanans välansade gräsmatta och samlade näbben full av de läckra daggmaskar, som var oförsiktiga nog att kika upp mellan grässtråna. När markeringen var klar, och vi hade återvänt till våra skjutplatser, kommenderade Stockholmspolisens förtjänstfulle tävlingsledare Sten-Erik Kassmo ”Ladda!”, ”Alla klara?”, ”Tio sekunder kvar”, ”Färdiga” och ”ELD!”.

 

Exakt på kommando ”ELD!” flög koltrasten upp och satte sig på ett högt plank intill banan, i säkerhet för den därpå följande eldgivningen. Jag tänkte att detta var en lustig tillfällighet. Men någon slump var det inte, skulle det visa sig.

 

Ett par serier senare kom koltrasten tillbaka under markeringen, och fortsatte samla mask, kanske till ett gäng hungriga bröstarvingar. Koltrasten var helt likgiltig för kommandona ”Ladda!”, ”Alla klara?”, och så vidare, och fortsatte lugnt sitt masksamlande. Men exakt på kommando ”ELD!” flög den återigen upp och satte sig på planket. Saken är klar: Denna försigkomna koltrast begriper att för dess egen del är människors babblande och ropande mestadels ointressant, men om en av dem står på en skjutbana och ropar ”ELD!”, då gäller det att snabbt sätta sig i säkerhet.

 

Den skjutledare som är så klar och tydlig i sina kommandon, att till och med koltrastarna begriper dem, han har verkligen lyckats med sin uppgift. Om man, för att uppnå den effekten, måste låta precis som Sten-Erik Kassmo, det är inte helt klart, men jag antar att det underlättar.

 

Basti