Sveriges Olympiska Riksidrottsförbund
 
Publicerat 2009-03-15 (av Basti Naumann)

 

Som tidigare meddelats föreligger planer på ett samgående mellan Sveriges Olympiska Kommitté och Riksidrottsförbundet. Idrottsgurun Ulf Karlsson (framgångsrik f d förbundskapten för friidrottslandslaget) har skissat på en lösning där det nya förbundet indelas i två divisioner, ”Olympiska Spel” och ”Mästerskap”.

 

Dock stötte tanken på sammanslagning omedelbart på motstånd, främst från SOK. Det bubblar av dolda motsättningar som ingen – utom möjligen de allra mest initierade – har överblick över. SOK har haft ett extra årsmöte i frågan, men det enda man kunde komma överens om, var att kalla in en medlare. Och detta kan bara betyda en sak, nämligen att motsättningarna är så hårda att parterna inte ser någon möjlighet att själva komma överens.

 

Processen kommer således att bli svår och utdragen, vilket egentligen ligger i frågans natur. En så stor förändring är inget internt idrottsärende – det är en rikspolitisk fråga av hög dignitet. Således blir den stor och komplicerad, och tar sin tid att lösa. Men min intuition säger mig att starka politiska krafter trycker på, och kräver ett samgående. Att detta förr eller senare kommer att genomdrivas, det tvivlar jag inte ett ögonblick på.

 

Såsom varande en integrerad del av Riksidrottsförbundet kommer Svenska Skyttesportförbundet att starkt påverkas av en sammanslagning mellan SOK och RF. SvSF sorterar under båda dessa förbund, och när de slås samman kommer SvSF, precis som alla andra specialförbund, oundvikligen att beröras.

 

I sin ledare i senaste numret av Nationellt Pistolskytte understryker vår förbundsordförande Anders Björck hur viktigt det är att SPSF och SvSF har ett bra samarbete. Själv har jag gått så långt som till att likna vårt samarbete vid en symbios, det vill säga att vi är två individer som är sammanväxta till ömsesidig nytta.

 

När nu SvSF kommer att bli involverat i en stor omorganisation inom den svenska idrottsrörelsen, då har SPSF goda skäl att hålla sig väl underrättat, och ta alla chanser att påverka processen till vår fördel. Därför anser jag att vår förbundsstyrelse omedelbart borde engagera sig i ärendet, och inhämta information via alla tillgängliga kanaler. Eftersom frågan har klart politiska dimensioner, så har Anders Björck, med sitt kontaktnät på högsta politiska nivå, en gynnsam position.

 

När blyförbudet dök upp på den politiska scenen, då ansåg skytteförbunden att det var ett icke-problem, och nonchalerade frågan. Detta gjorde att vi togs på sängen när det blev allvar. Hade inte vår dåvarande förbundsordförande reagerat med kraft i sista minuten, då kunde svenskt tävlingsskytte mycket väl ha varit utraderat idag.

 

Det är min förhoppning att vi inte ska begå ett liknande misstag en gång till, det vill säga att tro att en sammanslagning av SOK och RF är en icke-fråga som inte berör oss.

 

Basti