Det magiska talet 115
 
Publicerat 2009-09-15 (av Basti Naumann)

 

Pk Svea Ing1 hade som sagt föresatt sig att i Rikstävlingen på hemortens banor ställa upp med lika många startande som föreningens ålder, vilken i år är 115 år. Det lyckades, som bekant. 115 starter blev det.

 

Dessutom introducerade Pk Svea Ing1 i år en ny tävling, Sveaskottet, som vår flygande reporter Peter Siegel rapporterade från. Och i det reportaget kunde man läsa att antalet startande i Sveaskottet blev – 115!

 

Själv hade jag tänkt fullborda sviten genom att hamna på 115:e plats i Sveaskottet. Det lyckades inte, men det var nära…

 

Basti