Söndrade vi falla
 
Publicerat 2010-10-16 (av Basti Naumann)

 

När det fina skyttecentret i Linköping lades ner, drabbade detta inte enbart skyttarna i Linköping, utan dessutom alla oss i övriga Sverige som blev inbjudna till de populära fältskjutningarna i Linköping.

 

Jag riktade skarp kritik mot Linköpings kommun för deras agerande i samband med nedläggningen. Då blev jag tagen i örat av en lokal klubbordförande, som menade att Linköpings kommun verkligen ansträngt sig för att skaffa fram en ersättningsbana av ”hög klass”.

 

Men berget födde en råtta. Den ”högklassiga” ersättningsanläggningen visade sig vara rena skämtet – en 25 m precisionsbana i Trädgårdstorp, med 6 (sex!) skjutplatser. Min skarpa kritik mot Linköpings kommun visade sig tyvärr vara berättigad.

 

Skyttarna i Linköping ger Linköpings kommun förslag efter förslag till en fullgod ersättningsanläggning. Men kommunen drar benen efter sig, och kör uppenbarligen en utmattningstaktik mot skyttarna. Enligt en artikel i Linköpings Tidning (se länk nedan) har nu Linköpings kommun dragit ut på processen till den grad att skyttet i Linköping riskerar att dö ut.

 

Ett av pistolskytterörelsens största problem är den fortlöpande nedläggningen av skjutbanor. Jag får ofta höra att detta är ett ”Stockholmsproblem”. Men så enkelt är det tyvärr inte. Det är ett problem för hela det tättbefolkade södra Sverige, där Linköping är ett i raden av många exempel.

 

Varje skjutbaneärende anses av våra skytteförbund vara ett lokalt problem, och de respektive förbunden lägger därför hela ansvaret på de lokala skytteklubbarna. När en kommun lägger ner en pistolbana, möts kommunen därför av svaga protester från en liten pistolskytteklubb med några tiotal medlemmar, i stället för den betydligt kraftigare stämman från ett förbund med 15 000 medlemmar.

 

Dessutom finns det i realiteten ingen som helst synkronisering mellan de olika skytteförbunden. Var och en sköter sitt, och det finns till och med en illa dold motvilja mellan vissa förbund.

 

Enade vi stå, söndrade vi falla. Det är en gamma välkänd sanning, som skytteförbunden tyvärr helt har glömt bort.

 

Basti

 

http://www.linkopingstidning.se/article/articleview/8384/1/2/