Finsk vapenlogik kontra svensk
 
Publicerat 2010-01-04 (av Basti Naumann)

 

Efter skolskjutningarna i Jokela och Kauhajoki lades ett förslag till skärpning av Finlands vapenlagstiftning. Beslut sker nu i vår. Efter Ibrahim Shkupollis mord på sin exhustru och fyra av hennes arbetskamrater i köpcentret i Esbo aviseras ytterligare skärpningar av den finska vapenlagen.

 

Finlands inrikesminister Anne Holmlund anser att de 1,6 miljonerna vapenlicenser är för många för att enbart kunna förklaras av finländarnas stora intresse för jakt och tävlingsskytte. Antalet är så stort att polisen inte har resurser att gå igenom alla, men en översyn är befogad. Bland annat anser inrikesministern att licenser som innehas av personer med kriminell bakgrund borde dras in.

 

Jag har i skrivande stund ingen exakt information om vilka skärpningar av den finska vapenlagen som propositionen innehåller, men det verkar inte vara någonting uppseendeväckande. Bland annat ska licenssökande avkrävas en mer utförlig motivering av vad vapnet ska användas till, och förvaringsreglerna ska skärpas. I stort sett får jag intrycket att de skärpningar som föreslås i Finland, redan är införda i Sverige.

 

Det mest anmärkningsvärda – ur svensk synpunkt – är ett uttalande som inrikesminister Anne Holmlund har gjort:

 

– Jag ser inga problem med licenser som är kopplade till hobbyverksamhet, och där det inte finns något skäl att misstänka att licensen skulle missbrukas.

 

Holmlund understryker också att tragedin i köpcentret i Esbo inte hade kunnat förhindras genom hårdare vapenlagar, eftersom mördaren använde ett illegalt vapen. Hennes samlade bedömning är:

 

– Strängare vapenlagstiftning har i huvudsak bara effekt på lagliga vapen.

 

Den finska inrikesministerns enkla logik ska jämföras med den som länge tillämpades i Finlands västra grannland, där vederbörande myndighet ansåg det logiskt att bekämpa insmugglingen av illegala vapen genom åtgärder riktade mot legala vapeninnehavare.

 

Men det finns gott hopp om att denna originella logik ska kunna betraktas som en avslutad parentes.

 

Basti