Vapenutredningen vacklar
 
Publicerat 2013-08-02 (av Basti Naumann)

 

Michael Eriksson är författare till en kommande Timbro-rapport om vapenlagstiftning och civilt vapenägande i Sverige. Den  31 juli har han också en artikel i detta ämne på DN Debatt. Rubriken är ”Vapenutredningens förslag skjuter helt bredvid målet” (se länk i slutet av denna artikel).

 

Michael Eriksson mal ner Doris Högne Rydheims vapenutredning till stoft. Den statistik hon hänvisar till är så felaktig och slarvigt hopkommen att den är oanvändbar. Hennes slutsatser inte bara haltar, de är benlösa.

 

Det är tydligtvis också så, att en stor del av remissinstanserna underkänner Högne Rydheims utredning. Till och med Naturvårdsverket har leverarat ett yttrande med i stora drag samma grundläggande kritik som Svenska Pistolskytteförbundets!

 

Den enda remissinstans som applåderar Högne Rydheims vapenutredning är Rikspolisstyrelsen. Enligt Michael Eriksson är detta kanske inte så märkligt, då utredaren Doris Högne Rydheim ”är tjänsteman vid Rikspolisstyrelsen”. När jag tänker närmare efter, så är det ju så att det är Riksdagen och regeringen som råder över lagar och förordningar om vapen. Men Riksdagen låter regeringen bestämma, och regeringen låter Rikspolisstyrelsen bestämma.

 

Alltså är det så, att Rikspolisstyrelsen har fått regeringens uppdrag att utreda det vapenreglemente, som RPS själv har utformat. RPS tillsätter då en opartisk utredning, med en av sina egna tjänstemän som enmansutredare. Denna tjänsteman presenterar sedan ett betänkande. Därefter skickar RPS-tjänstemannen sitt betänkande på remiss till bland andra remissinstansen RPS. Och när remissvaret kommer till utredaren RPS, visar sig remissinstansen RPS vara mycket positiv till vapenutredningens betänkande.

 

Denna procedur går snabbt och smidigt – allt sker på samma skrivbord.

 

Så ska Riksdagen fatta beslut om den nya vapenlagen. Men Riksdagen har inte tid att pilla med sådana detaljer, och knappast kompetens heller. Så via regeringen vänder man sig till en sakkunnig expert, och ber om ett förslag till ny vapenlag. Och vem är sakkunnig i vapenlagsfrågor, om inte RPS? Och eftersom vapenutredningen är klar, så har Doris Högne Rydheim för tillfället inte så mycket att göra. Och då passar det ju bra att hon tar sig an uppgiften att utarbeta ett förslag till ny vapenlag.

 

Detta är raskt avklarat – allt är ju väl förberett. Doris Högne Rydheim hinner gott och väl till lunchmötet med rikspolischefen, där de båda kollegerna ska finslipa en del detaljer på den nya vapenlagen.

 

Ja, så brukar det gå till, i stort sett. Men den här gången kokar det bland remissinstanserna. Det är inte helt uteslutet att vår kära Rikspolisstyrelse äntligen har bitit sig i tummen.

 

Basti

 

 

http://www.dn.se/debatt/vapenutredningens-forslag-skjuter-helt-bredvid-malet/