Regeringen silar mygg
 
Publicerat 2008-12-30 (av Basti Naumann)

Regeringskansliet har lagt ut en intressant skrift på sin hemsida, http://www.regeringen.se/sb/d/9344/nocache/true. Den har rubriken ”Bly i ammunition”, och innehåller fakta och upplysningar om detta. En av punkterna visar att miljödepartementet tagit intryck av de fakta skytteorganisationernas lagt fram. Där står: ”Metalliskt bly från ammunition är stabilt och orörligt i mark. Det medför att exponeringen av bly från ammunition till den omgivande miljön generellt sett är liten.”

Men det mest intressanta är det man kan läsa mellan raderna. I den sista meningen står det att ”Den totala konsumtionen av bly i samhället är cirka 25 000 ton, varav ackumulatorer står för 20 000 ton.” På ett annat ställe sägs att konsumtionen av bly i ammunition är 580 ton. Ammunition används av jägare, polis, militär och tävlingsskyttar. Polis och militär har, vad jag vet, inte fått några ålägganden av miljödepartementet gällande deras ammunition. Kraven gäller alltså enbart jägare och tävlingsskyttar. Säg att vi förbrukar högst 500 ton. Det är mindre än två procent av den totala förbrukningen i landet. Två procent! Miljödepartementet klämmer alltså åt dem som står för 2 procent av blyförbrukningen i landet, men nämner över huvud taget inte dem som står för 98 procent!

I inledningen sägs det att ”Ett delmål under miljökvalitetsmålet är att nyproducerade varor så långt det är möjligt ska vara fria från bly senast år 2010.” Är det någon som tror att regeringen har kontaktat dem som står för 80 procent av blyförbrukningen, nämligen importörer och producenter av blyackumulatorer, exempelvis Saab och Volvo, och begärt att de ska byta ut blyet mot något annat, senast 2010?

När man ger sig på 2 procent, och låter 98 procent löpa, då kan man verkligen tala om att sila mygg och svälja kameler. Det passerar gränsen för det trovärdiga. Jag tycker faktiskt att det finns goda skäl att ifrågasätta om inte blyet bara var en förevändning för attackerna mot jägare och tävlingsskyttar. Det verkliga syftet måste ha varit något helt annat.

Basti

--------------------------------------------------------