Betalningsspecifikation till Svenska Skyttesportförbundet
 
Publicerat 2008-12-15 (av Basti Naumann)

Jag innehar så kallad sportskyttelicens. Det innebär att jag har betalat 250:- kronor till Svenska Sportskytteförbundet, för rätten att under 2008 delta i sportskyttetävlingar. Men grundförutsättningen för att jag ska ha rätt att lösa en sådan licens, är att jag är medlem i en förening som är ansluten till SSF. Hittills har min förening ansetts vara det. Den har varit en så kallad dubbelansluten förening. Den ansågs ansluten till såväl SSF som SPSF.

Genom ett envist argumenterande under ett par decennier, har jag dock lyckats övertyga åtminstone juridiskt insatta personer inom rörelsen, att dubbelanslutningen är ogiltig. SPSF’s förbundsstyrelse har dokumenterat denna insikt genom ett skriftligt uttalande i frågan, där det slås fast att på grund av oförenliga skillnader mellan SPSF’s och SSF’s stadgar kan dubbelanslutning av deras föreningar inte förekomma. 

En juridisk person, som en ideell förening, får sin identitet genom sina antagna stadgar. En pistolskytteförening, som är ansluten till SPSF, har stadgar som är godkända av detta förbund. En sådan SPSF-förening kan förvisso i princip också anslutas till SvSF, men detta fordrar att SvSF accepterar föreningens befintliga stadgar. Och det gör inte SvSF. Således kan min till SPSF anslutna pistolskytteförening inte dessutom anslutas till Svenska Skyttesportförbundet.

Att, som ofta har förekommit, förse en förening med två olika uppsättningar stadgar, en för SPSF och en för SSF, är principiellt att betrakta som olagligt. Ingen fysisk person får uppträda med mer än en identitet, och det får heller inte en juridisk person. Denna lösning står alltså inte heller till buds.

Det kan tyckas att frågan om dubbla identiteter är en juridisk petitess, men så är det inte. En dubbelansluten förening kan till exempel frestas att försöka få ut dubbla bidrag för samma aktiviteter. Även FSR och Skytte-UO har tillämpat dubbelanslutning. Där har det hänt – enligt en artikel i Svenskt Skytte – att föreningar har fått sina bidragsansökningar makulerade av bidragsgivarens revisorer, med motiveringen att ”föreningens identitet är oklar”.

Jag vill med detta brev avkräva SvSF ett besked om deras inställning i frågan. Eftersom SSF/SvSF konsekvent tillämpar tigandets princip inför varje besvärlig fråga, har jag gjort på följande sätt:

Såsom innehavare av tävlingslicens för sportskytte, vilken numera kallas aktivitetskort, har jag av SvSF inför årsskiftet erhållit ett erbjudande om förlängning av licensen, i form av en faktura med nummer 633004, gällande aktivitetskort nr M040144BAS01 för säsong 2009. Jag har betalat denna faktura. Detta brev skall betraktas som en del av betalningsspecifikationen.

Svenska Sportskytteförbundet har tidigare offentligt deklarerat att dubbelanslutningen visst är korrekt, och att den därför ska fortsätta att gälla. Om SvSF fortfarande anser min förenings dubbelanslutning vara giltig, skall ni behålla de 250:- jag har betalat, och utfärda mitt aktivitetskort. Om ni inte anser dubbelanslutningen vara giltig, skall ni returnera pengarna och avslå min ansökan om aktivitetskort.

Oavsett vad SvSF beslutar, kräver jag härmed en skriftlig motivering av beslutet.

Basti Naumann

Lidingö Sportskytteklubb

--------------------------------------------------------
  
 

Sammanslagning med förhinder
 
Publicerat 2008-10-05 (av Basti Naumann)

John Landin & Co har glatt trumpetat ut att sammanslagningen med SSF beslutades av FSR/UO’s skytteriksdag med en så stor majoritet att det nästan var att betrakta som enhälligt. Efterhand börjar det krypa fram att Landin & Co har tänjt så kraftigt på sanningen, att den nog knappast längre kan kallas sanning.

I senaste numret av Svenskt skytte, nr 7 2008, har den stridbare Hans Johnsson en sedvanligt besk och mycket intressant debattartikel, som kastar nytt och avslöjande ljus över nämnda ”sanning”. Hans Johnsson meddelar nämligen att inte mindre än elva förbund av tjugosex – alltså närmare hälften – inte är beredda att fullfölja sammanslagningen genom att ansluta sig till det nya förbundet! Av de representanter som röstade ja på Skytteriksdagen, var det många som inte hade klart för sig var deras distriktsförbunds styrelser egentligen stod i frågan(!). Därav detta – åtminstone för mig – oväntade bakslag.

Hans Johnsson anser att flera av de mest aktiva och tongivande distriktsförbunden finns bland de elva. Något av en motståndsrörelse håller på att ta form. Det talas till och med om en utbrytning, och bildande av ett nytt nationellt gevärsskytteförbund. Min egen reflexion är att detta är fullt möjligt. Den förmögenhet, som byggdes upp inom FSR under de goda åren, finns till stor del hos distriktsförbunden och hos klubbarna, om jag har förstått saken rätt, så ett eventuellt nytt gevärsskytteförbund kommer att stå på en solid ekonomisk grund.

Förutom detta dilemma på FSR-sidan, vill jag påminna om den lösa grunden för Svenska Sportskytteförbundets vildsinta medlemsräkning. De räknar alla dubbelanslutna pistolskytteföreningar som sina egna, som de alltså anser ska tas in i det nya förbundet. Sanningen är att dubbelanslutningen är lagvidrig, och därmed ogiltig. Pistolskytteföreningarna i fråga tillhör enbart det förbund de först anslöts till, vilket i nästan samtliga fall är Svenska Pistolskytteförbundet.

Landin & Co har övertygat oss alla om att sammanslagningen är ett faktum, vilket även jag själv trodde på. Nu har alltså saken tagit en högst sensationell vändning. Det är inte bara så att det nya förbundet får kraftiga avbränningar i sitt beräknade medlemstal, man får dessutom en utbrytning på halsen redan innan det nya förbundet har startat sin verksamhet! Och om de elva snackar ihop sig, och öppet tar gemensam ställning mot sammanslagningen, då är det inte osannolikt att de får med sig ytterligare några av de övriga distriktsförbunden. I så fall finns det en viss risk att sammanslagningen totalhavererar.

Eftersom skadeglädjen är den bästa glädjen, borde jag belåtet gnugga händerna över denna vändning i sammanslagningen, och säga ”vad var det jag sa!”. Delvis gör jag väl det också, men med blandade känslor. Sån här turbulens kan i värsta fall ta en ände med förskräckelse, och skada skyttesporten som helhet. Låt oss innerligt hoppas att det inte blir så.

Basti

--------------------------------------------------------