Rapport från en utflykt till Töreboda
 
Publicerat 2010-03-15 (av Christer Westin)

 

Pistolsektionen i skyttesportförbundet kallade till årsmöte i Töreboda, lördagskväll den 13/3 kl 1900. Vem i fridens dagar kunde tänka sig att åka till Töreboda en lördagskväll, det måste ligga en hund begraven? 

Min nyfikenhet tog överhanden och påhejad av Ragnar Skanåker och Basti Nauman beslöt vi oss för att åka dit.

 

Som bekant har pistolsektionen kapitalt misslyckats med att skapa internationella framgångar så det här måste vara ett bra tillfälle att kräva några huvuden på ett fat!

 

Alla som har lite insikt i hur pistolskyttet fungerar vet att vi måste få internationella framgångar som skapar inhemskt medialt intresse som därmed tryggar vår återväxt genom att tjejer och killar upptäcker sporten.

 

Men man åker inte till ett möte utan att ha förberett sig med svar på frågan: ”Nå, hur vill Ni ha det då?”

Vi hade således förberett en egen programförklaring och ett eget förslag till ny styrelse då vi anser att enda möjligheten till att bryta den negativa trend som sektionen hamnat i var att byta ut hela den nuvarande styrelsen!

 

Mötet

Efter inledande mötesformalia, GS Göran Nygren valdes till mötes mötesordförande, kom vi till kvällens intressantaste redovisning – valberedningens granskning av verksamheten!

Valberedningens ordförande höll ett kraftfullt försvarstal till varför sektionen misslyckats med att uppfylla förra årsmötets stolta planer – Göran Nygren fyllde i med att beklaga att året varit turbulent på grund av organisationsförändringar. Flera gånger upprepades mantrat:

”Det är ju skyttarna som skjuter, vi kan bara skapa förutsättningarna!”

Så var det med den granskningen! Ett stort skämt!

 

Så var det dags för val.

Ragnar begärde ordet och skulle redovisa vår programförklaring men avbröts flera gånger av mötesordföranden, så Ragnars redovisning blev sönderhackad och avkortad, sannolikt mycket avsiktligt! Hur som helst, vi lyckades i alla fall få till stånd en sluten omröstning med våra nominerade tillsammans med valberedningens kandidater. Resultatet blev att mötet gick helt på valberedningens förslag – vi var inte ens i närheten! Någon förnyelse var inte önskvärd!

 

Slutsats

Att lägga årsmötet efter Svenska Ungdomscupens final har säkert en alldeles speciell avsikt!

Där finns bara ungdomsledare som man har hela dagen på sig att preparera om något oväntat skulle inträffa – ryktet om Ragnars aktivitet var säkert redan känd, alltså var det enkelt att möta Olle i grind!

 

Vidare så deltog på mötet bara 22 föreningar och 8 distrikt och det var sannolikt ett högt deltagarantal vid jämförelse med tidigare år, inga motioner och inga förslag från styrelsen att ta ställning till, inte undra på då sektionen styrs av en inre klick – den s.k. mazarinmaffian. Ingen verkar bry sig allra minst pistolsektionens medlemmar eller någon annan heller för den delen! Alla organisationer har de ledare de förtjänar!

Demokratin och förankringen bland medlemmar är alltså ett stort skämt!

 

Det fanns ingen som helst kritik mot hur sektionen skött sitt uppdrag trots att Sverige numera i huvudsak befinner sig på den nedre halvan i internationella prislistor.

Jag fick känslan av att vad vi än hade kommit med, anklagelser om fusk, bedrägeri, trolöshet etc så hade mötet ändå sagt ja och amen till sektionsstyrelsen!

 

Till sist önskas den nye ordföranden, Lennart Carlsson, lycka till, han har ett jättejobb framför sig att rätta till år av försummelser och behöver allt stöd han kan få. 

 

Christer Westin

 


Föredragning av årets mazarinsatsning.


Årsmötet: 22 ombud på plats!