Dags att slopa de tidsbegränsade licenserna

Publicerat 2010-08-08 (av Jonas Thambert)

Nu 10 år efter införandet av de tidbegränsade licenserna på enhandsvapen av flerskottsmodell börjar vi se konsekvenserna. I flera fall har inte polisen skickat ut varningar till berörda skyttar varpå dessa skyttar trots att de snabbt kontaktat polisen fått sina vapen beslagtagna och dömts för olaga vapeninnehav. I en värld fylld av åtaganden jämt emot arbete, familj och annat kan det vara lätt att missa en sak som bara dyker upp vart 5’e år. Vad dessa domar fått för effekt på personernas privata och psykosociala liv vet vi inte. Inte lär dessa skyttar kunna få nya vapen på ett bra tag. Inte heller lär det bli lätt att söka eller få behålla ett arbete där registerkontroller görs vilket är ganska vanligt numera.

För inte så länge sedan ändrades reglerna för jaktgevär så att piplängden måste vara minsta 47 cm. Vilka garantier finns det för att inte reglerna ändras kring enhandsvapen som gör att det inte längre går att söka licens på vapen man redan haft licens på.? För mig är detta en otäck utveckling där vi ger våra förbund och politiker en stor makt att kunna återkalla våra vapen på ett enkelt sätt genom att snabbt ändra reglerna efter hur den politiska vinden blåser för tillfället.

Att bygga en vapengarderob är oftast något som många gör över sitt liv där 100,000
tals kronor kan vara nedplöjt. Att veta att tillstånden bara är till låns känns säkert för många som en bedrövelse.

I det här finns också en ekonomisk aspekt. Varje skytt betalar idag 220 kr för en licens. Det är föga troligt att dessa 220 kr täcker in alla kostnader så som lön till de anställda, IT
stöd, administrativ support, lokaler, pensionsspar etc. Mest troligt är att skattebetalarna står för den andra delen som säkerligen ligger över 1000 kr per licens. I och med att alla licenser måste förnyas var 5’e år så ökar också de administrativa kostnaderna för skattebetalarna avsevärt.

Personligen tycker jag det skulle vara intressant nu efter 10 år med en utredning vad denna regel gett. Hur mycket har det kostat och hur många brott tror man sig ha stoppat? Samtidigt läser vi i tidningarna nästan var dag nu om nya skottlossningar i våra storstäder. Det är där de extra skattemedlen ska läggas och inte på att öka administrationen och byråkratin för oss legala vapenägare.

Jonas Thambert
 

--------------------------------------------------------