För kung och fosterland
  
  
Publicerat 2007-03-14 (av Basti Naumann)

Som bekant har vår förbundsledning bestämt att vi inte får skjuta på ”människoliknande figurer”, vilket i klarspråk är ett förbud mot att använda Försvarsmaktens målmateriel. Detta är ett synnerligen märkligt beslut. Svenska Pistolskytteförbundet är, och har alltsedan sitt bildande varit, en frivillig försvarsorganisation.
  
Som en bekräftelse
på denna vår ställning har vi numera åtagit oss uppdraget att utbilda Försvarsmaktens pistolinstruktörer för Nordic Battle Group. Och Nordic Battle Group består – som antyds av namnet – av stridande förband, vars uppdrag innebär såväl fredsbevarande som freds­framtvingande uppgifter. Beväpnad strid, således.
   
Förbudet mot användning av ”människoliknande figurer” är ett generande drag av opportunism och politisk korrekthet av värsta slag. Förvisso är det främsta syftet med Svenska Pistolskytteförbundets verksamhet att utöva tävlingsskytte under idrottsliga former, men vår ställning som frivillig försvars­organisation är ingen skamlig sjukdom som ska gömmas undan. Vi betraktar våra vapen som tävlingsredskap, men vi vet samtidigt vad dessa vapen kan användas till, exempelvis i Nordic Battle Group. Det är ingenting att hymla med.
  
Idén till förbud mot människoliknande figurer har inte uppkommit inom SPSF. Den har trugats på oss av Svenska Sportskytteförbundet, som märkligt nog också är en frivillig försvarsorganisation. Denna hyckleriets högborg har lyckats dra med sig SPSF i en lismande underkastelse inför den allmänna opinionen, som antas ta avstånd från vårt militära försvar.
  
Denna allmänna opinion
har nu svängt. Det påstås förvisso att det inte finns något militärt hot mot Sverige, varför vi inte antas behöva något invasionsförsvar. Men samtidigt utsätts vi för omvärldens krav på att bära vår del av bördan för att släcka de krigsbränder som ständigt blossar upp i världen och orsakar stort lidande.
  
Miljöpartiets språkrör Maria Wetterstrand betecknar sig som pacifist. Ändå har hon erkänt – bland annat i en radiointervju i höstas, som jag själv hörde – att även en pacifist måste inse att det ibland är nödvändigt att skicka ut beväpnad trupp för att bevara freden och förhindra lidande. Det är alltså inte längre fult att vara svensk soldat, inte ens i en pacifists ögon.

Jag är stolt
över att tillhöra en frivillig försvarsorganisation. Att Konungen är vår höge beskyddare gör inte heller ont. Förbudet mot ”människoliknande figurer” har ingen som helst praktisk betydelse, men ur ideologisk synpunkt är det en skamfläck. Jag kräver att förbudet omedelbart upphävs.
  
Dessutom kräver jag att Svenska Sportskytteförbundet avsäger sig sin ställning som frivillig försvarsorganisation.
  
/
Basti

 

---------------------------------------------------
  
 

äro utvalda

Publicerat 2007-03-11 (av Basti Naumann)

Det påstås att det finns hundra miljoner hemsidor i världen. Många av dessa har tillkommit därför att upphovsmännen känt trycket av den allmänna opinionen. Man ”måste ha” en hemsida. Detta gäller inte bara General Motors, American Express, ABB och Volvo, utan också minsta sybehörsbutik och schackklubb.
  
Att sätta upp en hemsida är relativt enkelt och billigt. Alltid har man väl någon data-händig bekant som kan ordna den saken. Men det finns ett problem. Här kan man ta till den urgamla klyschan ”många äro kallade, men få äro utvalda”. Många har satt upp hemsidor, men få håller dem uppdaterade. En del tycks tro att om man bara får igång en hemsida, så sköter den sig själv. Detta förekommer inte bara bland sybehörsbutiker och schackklubbar, utan även bland exempelvis större företag.
  

Denna artikel skulle förstås aldrig ha blivit skriven om inte vår egen hemsida, det vill säga Stockholms­kretsens, varit snygg och prydlig och ständigt aktuell, tack vare en viss hr Lundqvist. Uppdateringar görs vanligen med några dagars mellanrum, och det som står under rubriken ”Nyheter” är faktiskt också det.
   
   

Hur står det då till bland våra cyber-grannar? Stockholmskretsens närmaste kollega i den här regionen är Stockholms Sportskytteförbund. Där ser det ut på följande sätt:
   

Under rubriken ”Nyheter” meddelas bland annat att Huddinge Jaktvårdsförening håller sin bana för lerduveskytte öppen även under vintern. En annan nyhet är en inbjudan till Regionskval Pistol. Nyheten om lerduveskytte är från den 15 december – 2004. Inbjudan till regionskvalet gjordes den 25 april 2005.
   

Det anges att den senaste uppdateringen av denna hemsida gjordes den 25 april 2005. Antalet besökare sedan i januari 2003 är 403 stycken. Det är ett besök var tredje dag. Det är väl kanske ordföranden som tittar till sin hemsida ett par gånger i veckan.
     
  

Men vi ska inte förhäva oss. Med en uppgiven suck tar jag mig in på pistolskytteforbundet.se, detta försummade sorgebarn. Kansliet gör så gott de kan – det lilla som finns hålls acceptabelt uppdaterat – men denna hemsida är något av det ödsligaste jag har sett. På en av sidorna står det ”Detta är Svenska Pistolskytteförbundets styrelse” och ”Artikeln skapades 2007-02-01”. Men därunder är det tomt. Vitt som i en mjölsäck. Och så ser det mesta ut.
  

Problemet lär vara datatekniskt, det vill säga att konstruktören är ansvarig. Kansli­personalen sliter sitt hår i förtvivlan, men kan ingenting göra. Jag begriper inte hur detta kan tillåtas fortgå, månad efter månad. Är det möjligen så att Stockholms Sportskytte­förbund och SPSF har samma webmaster?
  

Det är med nostalgiskt vemod jag besöker förbundets gamla hemsida, pistolskytte.org, som var Åke Nordins skapelse. Den finns fortfarande kvar. Den var inget under av skönhet, men den fungerade bra, och där fanns precis allt. Den hade 350 besökare om dagen. Den är av naturliga skäl inte uppdaterad på ett halvår, men det är dit jag går om jag behöver länkar till kretsar, klubbar och andra skytteorganisationer.
 

Det finns bara en vettig åtgärd för förbundet att vidta: Stäng pistolskytteforbundet.se, och uppdatera pistolskytte.org!
 
/Basti

---------------------------------------------------