Kommentar till ”Brist på fältskjutningar”
 
Publicerat 2011-02-06 (av Mikael Hedlund)

Jag håller med Claes angående få fälttävlingar i Stockholms-kretsen och undrar därför varför Stockholmskretsen inte gör reklam för de tävlingar som går i Uppsala-kretsen? Vi som är med i Stockholmskretsens mail-listor får utskick om tävlingar lite överallt i landet, men aldrig något från Uppsalakretsen. Vill man få reda på vad som sker där måste man aktivt besöka Uppsalakretsens hemsida.

Finns det någon särskild orsak till detta?

Mikael Hedlund, Lunda Skf

Svar till Mikael

Något verkar ha hänt. Förr fick vi meddelande om (fält)tävlingar inom Uppsala-Kretsen. Dessa skickades omedelbart ut på mail-listorna och lades upp på Kretsens hemsida.

Men det kommer inte längre några inbjudningar från Uppsalakretsen. Jag vet inte varför.

Lasse Lundqvist

(WEB-master men ej styrelsemedlem)

--------------------------------------------------------
  
 

Brist på fältskjutningar
 
Publicerat 2011-01-30 (av Clas Simmerud)

Jag har skjutit pistol i ungefär 5 år nu och dragit mer och mer åt det nationella fältskyttet som "min" gren. Vad jag tycker är konstigt är dock att i landets största krets (Stockholm) anordnas så otroligt få tävlingar per år. Vi som gillar fältskytte, och vi är MÅNGA, måste lägga ner stora resurser i bränsle och tid, för att få utöva vår sport. Det känns t.ex. konstigt att vi totalt inom kretsen har färre tävlingar än Överum PK, som enskild klubb. Kan det verkligen bara bero på terrängen? Eller är det så att vi är lite för bekväma i storstaden, och hellre låter folk på "vischan" ordna tävlingar åt oss?

Hur det än är, så finns det ju inom kretsen riktigt bra terräng på åtskilliga platser, men den nyttjas mer än sparsamt. Tittar man vidare sen på vilka som kämpar med de få tävlingar vi har, så känner man viss anledning till oro. Som ny skytt får jag en tydlig känsla av att det mesta idag sköts av "gamla" trotjänare som verkat inom rörelsen sedan länge, ibland mycket länge. Har vi ingen återväxt, eller är återväxten av den ovan nämnda kalibern med att det är skönare att åka på sådant som någon annan jobbat med?

Jag VET att det finns ett stort intresse av fältskytte i kretsen, och att vi har en mängd duktiga skyttar. Dock känns det spontant som att det blir svårare och svårare för Stockholm att hävda sig. Varför kan vi inte dra ner lite på ambitionen att ha "SM status" på allt vi gör, och i all enkelhet ordna klubb-/krets-skjutningar med täta mellanrum. Vi skyttar kräver inte särskilt mycket, vi kan utan vidare klara att göra stationsjobbet inom resp. patrull. Vi skulle utmärkt klara att låta sista patrullen "städa" ut mål till vägen etc. etc.

Jag efterlyser således en ökad aktivitet med minskad ambition som komplement till våra stora årliga tävlingar.

Clas Simmerud
Atlas Copco PK

 

--------------------------------------------------------