Orättvist att äldre skyttar får använda stödhand?
 
Publicerat 2010-05-23 (av Arne Friberg)

Ja, det är det, rent subjektivt sett. Men är äldre skyttar så mycket bättre med stödhand att en yngre skytt skall behöva känna sig förfördelad? Enstaka 65-åringar kan ibland vara bra, men det stora flertalet av de äldre har sedan länge passerat sitt maximum som skyttar. En del kallar dem föredettingar.

Att ha fått en eller två standardmedaljer i VÄ, det säger inget om förmågan om att skjuta grovt utan stödhand. Det är inte toppen som skall vara underlag för subjektiva beslut, det är genomsnittsskytten i VÄ det gäller.

Det skulle behövas en objektiv utvärdering innan slutligt beslut fattas. Dels en statistik över resultat i klass 2 och 3 C att jämföra med resultaten i VÄ. Där ser man skillnaden i prestationsförmåga med och utan stödhand. Men det behövs även en medicinsk utvärdering av prestationsförmågan för äldre skyttar. Nästan 100 procent av de äldre har grå starr. Många är allmänt darriga, samt behöver använda skjutglasögon även vid fältskjutning. En del lider av högt blodtryck. Konditionen är sämre m m.

Om nu yngre skyttar, som inte själva har upplevt problemet med att bli äldre, anser att det är orättvist, bör en objektiv utredning komma till stånd. Om själva beslutet skjuts upp ett år till nästa förbundsmöte, innebär det inte att genomförandet förskjuts. Men det kommer att finnas bättre beslutsunderlag än ett subjektivt tyckande.

För övrigt bör bieffekterna analyseras. T ex, blir det färre standardmedaljer till toppen om inte de gamla skyttarna skjuter grovt? Kommer de äldre att åka till tävlingarna? Kommer de äldre att fortsätta vara aktiva i föreningarna?

Det arbete som de gamla skyttarna har lagt ner under åren, gör att du som är yngre kan skjuta i dag. Utan detta arbete hade pistolskyttet inte existerat i dag.

Arne Friberg

Korrektur: Basti Naumann

--------------------------------------------------------