Dags att bestämma sig!
  
 

Ska det nationella skyttet verkligen ha tre (3!) olika skjuttider i precision?
 
Publicerat 2010-05-27 (av Peter Siegel)

 

 

På förekommen anledning anser jag att det verkligen är dags för SPSF att på årsmöte 2010 en gång för alla bestämma hur lång skjuttiden i precision skall vara! På senaste SM i Skövde hände det igen att en skytt inte var medveten om att arrangören fått dispens att korta skjuttiden till fem minuter istället för sex. Följden blev att skytten i en av serierna bara hann avlossa fyra skott innan eld upphör. En (bara) åtta i sista skottet hade säkrat en finalplats och ett silver i lag Vet Ä.

 

Det finns nu tävlingar där man skjuter serierna på sex minuter enligt skjuthandboken och andra där man fått dispens för fem minuter. En annan variant är då arrangören frågar deltagarna om man får avbryta när alla skjutit klart. Även detta är lite vanskligt. Det händer att skjutledaren kommenderar ”Eld upphör” utan att ha observerat att en av skyttarna inte skjutit klart. Att man i nationellt pistolskytte nu i princip har tre olika skjuttider i precision (en på sex minuter, en på fem och en variabel), är förvirrande och kan ofta leda till missförstånd.

 

Förvirrande blir det också på nästa SM i Stockholm, där man till och med kommer att tillämpa olika skjuttider på samma tävling, nämligen fem (5!) minuter i vapengruppen C, men sex (6!) minuter i vgrp A och B! Skälet anges vara för att hinna med alla C-starter, samt finalen, under en dag.

 

Jag har av högt uppsatta nuvarande och även f.d. medlemmar i SPSF-styrelsen fått höra olika åsikter i frågan om skjuttider i precision. En fråga som har ältats på flera årsmöten. Några säger att man ska ha sex minuter på grund av att det är bra att ha gott om tid om man på ett SM står under bar himmel och det blåser. Jag trodde att det var bestämt för länge sedan att precisionstävlingar på SM ska ske från skjuthall eller tält och inte chansartat ute i det fria. Jag känner flera toppskyttar som vägrar att stå under bar himmel utan skydd och där vädret under dagen – och inte skytten – blir det som avgör vem som blir mästare.

 

När jag diskuterat fem minuters skjuttid har jag också från en del hört ”Varför ska vi anpassa oss till sportskyttet?”, men jag menar att det varken har med sportskyttet eller anpassning att göra. Jag tycker helt enkelt att fem minuters skjuttid, d.v.s. en minut per skott, är fullt tillräckligt i precisionen. Det innebär också en tidsvinst för arrangören. Och så skjuter man i resten av världen! Viktigt är dock att denna ”nya” skjuttid tillämpas och hålls fullt ut på samtliga precisionstävlingar i hela landet. Skyttarna vet då exakt vad som gäller.

Jag vill avsluta med en uppmaning till alla landets kretsar att besluta om detta på nästa förbundsårsmöte.

 

FEM MINUTER!   Varken mer eller mindre!   UTAN UNDANTAG!

 

Skjut väl!

Peter Siegel