TEAMWORK inför

KATARINATRÄFFEN!
 
Publicerat 2011-10-08 (av Peter Siegel)

 

Bra samarbete mellan vissa klubbar i Stockholm gagnar tävlingsverksamheten inte bara i huvudstaden, utan även skyttar från många andra kretsar. Det är som bekant inte så lätt för någon klubb att ensamt uppbåda alla funktionärer för en fältskyttetävling. I Stockholm har sedan flera år Katarina Psf, Pk Svea Ing 1 och Salems Pk samarbetat på ett mycket bra sätt och hjälpt varandra på olika tävlingar. Nu har även Atlas Copco Pk anslutit sig och ställer upp med folk som först tillverkar figurer och sedan bemannar stationer. Man delar alltså på det beaktansvärda jobbet att arrangera en större fältskjutning.

 

KATARINATRÄFFEN, Stockholms sista fältskjutning på året, har i år nytt deltagarrekord, hela 324 starter är föranmälda. ”Mördande reklam” möjliggjorde detta nya rekord, man nöjde sig nämligen inte med att bara skicka ut en inbjudan några veckor innan, utan följde upp det med två olika påminnelser närmare tävlingsdagen. Skyttarna har ju ”ett liv” också och har ibland svårt att bestämma sig lång tid innan och/eller missar sista dagen för anmälan. Katarina Psf vill att så många skyttar som möjligt deltar i Katarinaträffen och hjälper dem gärna att komma ihåg! En taktik som bevisligen fungerar mycket bra!

 

Funktionärerna från de fyra föreningarna träffades på lördagen före Katarinaträffen och gjorde då alla nödvändiga förberedelser som att spika figurer och placera ut dem på de rätta stationerna, samt att gå igenom rutinerna inför tävlingen nästa dag. Funktionärernas entusiasm och glada ansikten över att olika klubbar kan jobbar tillsammans visar att ett bra och frivilligt samarbete är rätt väg att gå!

Som alla förstår är det klubbmedlemmars ideella arbete och entusiasm som möjliggör pistolskyttets stora tävlingsverksamhet! Låt oss fortsätta med det och ha roligt på alla spännande pistoltävlingar!

 


HACKSJÖBANAN  i Tullinge


Glada funktionärer från 4 klubbar samarbetar på
KATARINATRÄFFEN 2011.


Staffan Lönnström packar upp figurer i svenska färger.


"Husse" Clas Simmerud och Tony Lundberg skruvar ihop nya tavelställ ...


... och Galdur vaktade de nya figurerna!

           
"LURIFAXEN" från Canaxa förekommer inte, men väl "mänskliga figurer"!


Gamla figurer brändes och enbart nya ställdes fram för
årets Katarinaträffen.


"SÄKERHETEN KOMMER BLI MYCKET BÄTTRE ÄN SÅ HÄR!"
    Lovar KATARINATRÄFFENS tävlingsledning!