CECILIA MALMSTRÖM

inte populär bland tyska skyttar!

 

Publicerad 2013-11-07 (av Peter Siegel)

 

 Mike Winnerstig och Stefan Kristiansson besökte Rosenbad.
Läs artikeln "Uppvaktning om vapenlagstiftning" i NP 4 - 2013.
 

 

Den 24 oktober 2013 tillkännagav den svenska EU-kommissionären Cecilia Malmström planer på en skärpning av vapenlagarna i Europeiska Unionen. DSB – Tyska Skytteförbundet med ca 1,6 millioner medlemmar protesterar mot detta förslag på grund av att delvis falska siffror och manipulerade opinionsundersökningar används.

 

– EU-kommissionens förslag siktar in sig på hel fel grupp av vapenägare! Säger DSB:s vice president för rätt och juridik Jürgen Kohlheim. Det är de illegala „vapenägare“ som kommissionen borde rikta uppmärksamheten på i stället!

 

DSB menar att kommissionen kommer att grunda sina beslut på en vinklad och subjektiv frågeställning bland EU-medborgare som skapar en falsk uppfattning om legalt och illegalt vapenägande. 

 

– Sådana manipulerade uppfattningar kan och får inte ligga till grund för framgångar i den inre säkerheten i alla EU-länder!

 

EU-kommissionen vill ha en harmonisering av vapenlagarna i alla medlemsländer, lika föreskrifter för vapenförvaring och införandet av biometriska säkerhetssystem. Alla dessa åtgärder ska även hjälpa i kampen mot det illegala vapenägande, menar kommissionen.

 

DSB stödjer självklart bekämpning av illegala vapen och därmed förknippat kriminalitet, men menar att detta inte får inkräkta på laglydiga vapenägare att utöva sin sport. EU-kommissionens rapport föreslår en rad åtgärder som igen riktar sig i allt väsentligt mot laglydiga sportskyttar. Tyska Skytteförbundet säger att deras medlemmar redan har ett högt säkerhetstänkande och uppfyller nuvarande lagar med råge!

 

– Tyskland har redan en av världens strängaste vapenlagar och en ytterligare skärpning är meningslöst! Det resulterar bara i mer onödig och dyr byråkrati och ytterligare inskränkningar för skyttesportens utövare!

 

Tyska skytteförbundet för gärna en saklig och konstruktiv dialog med regering och EU-kommissionen, men motsätter sig nya regleringar som riktar sig mot laglydiga vapenägare som utövar sin spännande och seriösa sport!

 

Situationen i Sverige är grunden samma som i Tyskland! Vi legala vapenägare har blivit ett lättfångat byte i en vapendebatt som i grunden INTE handlar om oss! Rikspolisstyrelsen och polisens tillståndsenheter vill gärna ”minska vapnen i samhället” och ger sig alltså på oss kända vapenägare för de vet vilka vi är istället för att införa ”NOLLTOLERANS” för illegala vapen och sätta in alla resurser för att stoppa skjutandet på gator och torg.

 

Här hemma arbetar Svenska Pistolskytteförbundet givetvis också för att inte kriminellt, illegalt vapeninnehav ska vara den faktor som styr utvecklingen av en av våra största nationalsporter som utövas av legala vapenägare.

 

Förbundsordföranden och f.d. generalmajoren Stefan Kristiansson och styrelseordföranden Mike Winnerstig har varit på Rosenbad för att lägga fram vår syn på saken. Vi kan bara hoppas att politikerna tar till sig skytte- och jägarorganisationernas synpunkter!