Publicerat 2016-02-03 (av Peter Siegel)

LINKÖPING
behöver våra röster!

 Elmer Jansson, ordföranden i Linköpings Skyttecentrums förvaltningsråd berättar exklusivt för kretsnytt om det mångåriga nedläggningshotet av Östergötlands största och bästa precisions- och fältskyttebana. Under tiden skjuter man på årlig dispens – men hur länge till?

 

– Det har varit en rysare sedan 2003 då vi fick beskedet från politikerna i kommunen att Linköpings Skyttecentrum skulle läggas ner på grund av planerad bebyggelse i närheten av vår skjutbana.

Säger Elmer Jansson, ordföranden i Linköpings Skyttecentrums förvaltningsråd, samt ordf. i A1 Skf och tidigare kretsordförande under tio år. Elmer har även varit SM-general för Svenska Mästerskapen 2014 och är väl insatt i hela skjutbaneproblematiken.

 

Kretsnytt: – Jättetråkigt! Men vad vi vet har det inte byggts några bostäder än? Det är ju snart tretton (13!) år sedan ni fick ödesbeskedet om nedläggningen.

 

Elmer: – Vi har under den långa tiden av ovisshet fått höra att skyttecentrum måste bort. Östergötlands skyttar har hela tiden tyckt att det är synd, onödigt och ekonomiskt ej försvarbart att lägga ner ett så stort, fint och väl fungerande skyttecenter!

 

– Ni har ju efter nedläggningsbeslutet klagat hos kommunen och bett om en annan lösning, d.v.s. ett nytt skyttecenter. Gav det något resultat?

 

– Nja, år 2009 har man visserligen byggt en fin inomhusanläggning vid Trädgårdstorp med plats för 12 pistolskyttar, samt luft och bågskytte, men den hallen motsvarar på intet sätt behovet av ett nytt skyttecenter med fältskytteterräng för minst åtta stationer. Grannarna klagade och därför är allt utomhusskytte förbjudet på Trädgårdstorp som bara ligger ca 800 meter från bebyggelsen. Man byggde alltså en bra skjuthall på fel plats!

 

– Ni hade ju dessutom även otur med en brand i stora skjuthallen på gamla skyttecentret som ödelade mer än halva hallen.

 

– Ja tyvärr! Det innebär att vi i dagsläget bara har kvar en pistolhall för precision med 40 mot tidigare 100 platser. Vi har dock vridmål för standard-, sport- och grovpistol, samt Militär Snabbmatch. Ett SM i Mil Snabb arrangerade vi förresten i denna resterande halldel år 2014.

 

– Ni fick ju, som tur var, årlig dispens att skjuta på (gamla) Linköpings SKC i avvaktan på en bättre lösning, men man har nu byggt en ”bussgata” rakt över flera tidigare skjutstationer och platsen där skjuthallens vänstra del stod före branden. Det är ju väldigt märkligt att man inte kunde bygga vägen runt skyttecentret, men uppenbarligen menar man allvar med nedläggningen. Hur blir det nu då?

 

– I slutet av år 2015 erhöll Förvaltningsrådet för Linköpings SKC tillstånd att nyttja anläggningen enligt den nya situationen med en bussgata rakt genom anläggningen. Detta innebär att fältskyttet blev starkt begränsat eftersom mellan 4 och 6 fältskyttestationer försvunnit. Vi fick visserligen tillstånd att skjuta på 50-metersbanan, men endast kaliber .22, alltså inga grövre kalibrar.

 

– Hur blir det med det stora och rymliga klubbhuset?

 

– Skyttepaviljongen finns ju kvar, men renoveringar får anstå eftersom vi endast har 1-åriga tillstånd och ingen riktigt vet hur det blir i framtiden.

 

– Hur tror DU det blir i framtiden?

 

Eftersom jag är en obotlig optimist tror jag att vi får dispens och tillstånd även år 2017. Men då är Vallastaden inflyttningsklar. Den ligger - enligt vissa - oroande nära vårt skyttecenter, men inte närmare än Lambohov som ju idag ännu ej störts.

 

– Vad händer nu för att lösa frågan inför framtiden?

 

– Helt klart är att Linköping och Östgötakretsen behöver ny terräng för fältskytte! Den mest populära pistolskyttegrenen av alla vill och kan vi inte vara utan! Det finns såvitt jag vet två grupper som jobbar med frågan. Jag är med i den ena och vi har lyckats ställa ett digitalt förslag om ett nytt skyttecenter i Linköping som finns på Linköpings kommuns hemsida - http://www.linkoping.se/Demokrati-politik/Paverka/Linkopingsforslaget/. Alla kan gå in där och rösta för och därmed stödja oss. Sista dagen att rösta är den 26 mars 2016.

 

– Det tror jag säkert att många engagerade skyttar kommer att göra!

 

– Vi får hoppas det! Jag har även ställt frågan till ansvarigt kommunalråd i kommunfullmäktige och väntar på ett formellt svar. Vi har haft otaliga möten med både politiker och tjänstemän, dock ännu utan någon lösning i sikte. Nu hoppas vi att den digitala versionen med förslag om ett nytt skyttecenter ska ge resultat. För att komma till namninsamlingen direkt, klicka på http://flexext.linkoping.se/flexitePagesExt/#/listview/3GLM/detailsView/391?lang=sv bläddra ner på sidan och tryck på den grönmarkerade rutan med texten "Rösta för". Man kan även lämna en kommentar strax nedanför. Förslaget kan även läsas på A1 Skf:s hemsida. 

– Om kommunen nu verkligen har bestämt sig för att lägga ner gamla Linköpings SKC är det ju absolut nödvändigt för skyttet i Linköping och Östergötland med ett nytt skyttecentrum med bra fältskytteterräng, samt utomhuspistolbanor och klubbhus.

 

– Vad som behövs mest av allt är ett nytt ställe med möjlighet till fältskytte för att kunna fortsätta att arrangera våra populära fältskyttetävlingar, samt en ny 25- och 50-meters pistolhall. Vi har även föreslagit en 80-metersbana för inskjutning jaktvapen. Allt på samma plats inom kommunens gränser!

 

– Vi kan bara hoppas att kommunen förstår och hörsammar det stora behovet av ett nytt skyttecenter! Tack för intervjun, Elmer!

 

– Tack själv!Stundar nu slutet för allt fältskytte på Linköpings Skyttecenter?
Frågan berör många aktiva skyttar!


Elmer Jansson och Linköpings kommunalråd Andreas Ardenfors,
prisutdelare på ÖSM i fält i Linköping 2013.