Handräckning mm till främst sjukvården i Stockholms län.


Här kommer en möjlighet att göra en insats i samband med Corona covid-19 epidemin för att stödja sjukvårdspersonalen m.fl. i deras svåra arbete.

Vi behöver dig utefter vad du kan bidra med. t.ex.:

 

- Handräckning
- Lagerhållning
- Packa och sortera utrustning
- Chaufförer
- Hämta och lämna prover
- Dela ut information
- Trygghetsvärdar
- Bygga tält
- Tältvärdar
- Väntrumsvärdar
- Krisstödjare
- material


Anmäl er till samordnarna här nedan med kort uppgift om er själv, kontaktuppgifter (tel och e-postadress) och vad ni kan bidra med (allt enligt här ovan).

Det är som sagt inte sjukvårdspersonal vi söker i detta upprop utan alla som kan stödja sjukvårdspersonalen i deras svåra arbete!

Samordnarna på länsstyrelsen:

Gunilla Lundqvist 0707-739209 gunilla.lundqvist@lansstyrelsen.se
 
Johan Berglind 0739-88 40 93  johan.berglind@lansstyrelsen.se

Du och din insats behövs nu!
 


Ersättning ang CIVILT uppdrag enligt ovan:

 
Länsstyrelsen kommer att mottaga alla namn, kunskaper och förmågor på personer som vill bidra och lägga in dessa i en personalbank för att plocka ur när uppdrag uppstår.

Lönen är 120:- tim + eventuell OB för alla som vill göra en insats oavsett vad du har i ditt CV.

De som kan och vill behöver komma till FC-frivilligcentrum Region Stockholm,  Visionsgatan 36 A Karolinska (Gla: förlossningen) för att få uppdrag och skriva anställningsavtal med Regionen.

Lönen och avtalet går under kommunalt kollektivavtal där även försäkring ingår.   

Johan Berglind
Samhällsskydd och beredskap
Frivilligsamordnare
Länsstyrelsen i Stockholm

Besök: Regeringsgatan 66

johan.berglind@lansstyrelsen.se