Boka tid - BakingBabies

 

 

 

Lägesrapport från Frivilligcentrum region Stockholm

 

Tack! Tack! För fantastiskt gensvar………….   

Efter utskick 2020-03-28 så har det strömmat in ett hundratal mail från personer från de frivilliga försvarsorganisationerna där ni klargjort för oss om era kunskaper och förmågor och vad ni kan bidra med. Några stora företag och spontanfrivilliga har även visat vilja i att bidra.

Det är region Stockholm som är vår uppdragsgivare och det är regionens prognos och behov som styr vårt arbete.

 

Vi på frivilligcentrum region Stockholm håller just nu på att.

 

·         Sortera upp mailen efter olika förmågor och organisationer.

·         Kalla in personer som får ta sig till frivilligcentrum för att anställas till en frivillig personell resursbank, vilket vi gör att vi har ett antal personer som är redo att med kort inställelsetid åka ut på ett eventuellt uppdrag.

·         Organisera frivilligcentrum med olika funktioner för att fungera uthålligt och långsiktigt.

·         Jobbar med ett strävansmål i att återkoppla till dig som visat din vilja att bidra.

 

Alla kommer inte att få åka ut på något uppdrag, det behöver du vara medveten om.

Men tack vare dig och den organisation du tillhör, så har vi nu en god beredskap och är redo att möta regionens eventuella behov.

 

Det avtal som gäller för dig om du gör ett uppdrag.

Lönen är 120:- tim. + ob för alla som gör en insats.

Anställningsavtalet med Regionen, lönen och avtalet går under kommunalt

kollektivavtal där även försäkring ingår.   

 

 

Johan Berglind                                                                   Gunilla Lundqvist

Frivilligsamordnare                                                               Frivilligsamordnare

Länsstyrelsen Stockholm                                                     Länsstyrelsen Stockholm

 

 

 

 

Frivilligcentrum Region Stockholm Visionsgatan 36A Gla: förlossningen KS

 

Tel nr: 08-123 36 533                

Tel nr: 08-123 36 54