Stockholms Tävlingsprogram 2020 ver.1

Publicerat 2019-12-18 (av Skyttesekreteraren)

Större delen av pusslet är lagt. Stockholmskretsens tävlingsprogram 2020 är lagt, i vart fall till stor del. Extra sent, men det har varit nödvändigt att få fram alla pusselbitar innan man börjar placera ut dom.  Det är helt enkelt så fullt att det inte finns utrymme för att flytta en enskild pusselbit i efterhand, utan att lägga om hela pusslet helt och hållet. Men om man arbetar metodiskt så får alla plats i båten, om än nätt och jämnt.

Förbundets stomprogram växer hela tiden, vilket lämnar allt mindre plats åt lokala tävlingar.

Försvaret har börjat med pliktutbildningar igen, vilket ökar trycket på deras banor/terräng. Det är inte enbart tider som begränsar, utan tillgången på antal skott som får avlossas som slår i taket.

Mycket enträget arbete har lagts ner under hela hösten för att få plats på dessa banor, och det har inte varit lätt. Men arbetet har gett resultat, så nästa år kör vi tävlingar både på Livgardet och på Berga! Och andra/nya platser kommer också att tillkomma under året. Något att se fram emot.

Tävlingsprogrammet ver.1

Detta är endast första versionen av tävlingsprogrammet, men det är långt ifrån färdigt. Det kan se ut som att det finns många luckor, men det är bara en illusion, det är fortfarande ett stort antal tävlingar som kommer att placeras ut när arrangörerna får allting klart. Detta gäller i än mer utsträckning under hösten, som nu i dagsläget ska ses som preliminär. Så ta med er detta:

  • Våren är klar men inkomplett och kommer fyllas på med fler tävlingar.
  • Hösten är preliminär, och kan även innebära lite omflyttningar i vissa fall. Men framförallt fyllas på med fler tävlingar.

Tänk på att programmet är ett dynamiskt dokument, som uppdateras under hela året. Håll koll på hemsidan, där alltid den senaste versionen finns upplagd.

God jul //Skyttesekreteraren