Södertälje Pistolklubb bjöd in till en Kretsprecisionstävling
6 september 2020 med Corona-restriktioner.

 Publicerat 2020-09-12 (av Gunilla Karlsson)

Endast 1 start var möjlig, men i valfri vapengrupp A, B eller C. Ingen efteranmälan, ingen servering och ingen vapenkontroll gjorde att ingen kö bildades någonstans. Endast 1 start var möjlig, men i valfri vapengrupp A, B eller C.

Skyttarna fick stå på varannan skjutplats för att hålla säkert avstånd till varandra.

Aktuellt skjutlag släpptes fram till planen framför klubbstugan. Där gavs info om dagens upplägg innan skyttarna blev uppropade och därefter fick ”sprita sig” och gå er till sin skjutplats.

Efter avslutad skjutning gick alla i turordning tillbaka mot målboden och släpptes ut till parkeringen åt det hållet, samtidigt som nästa skjutlag då hade släppts fram till planen för att där få sin info osv. Det blev en sorts rundgång för de som kom och de som hade skjutit klart.

Ingen efteranmälan, ingen servering och ingen vapenkontroll gjorde att ingen kö bildades någonstans.

Många fina serier sköts under dagen. Mats Marmlind, HPSk sköt 49 i sista serien, vilket gjorde att han vann vapengrupp C med 282 poäng, Patrik Steffens, Lövsta Skf hade samma poäng men 45 i sista och Patrik Hammarlund, HPSk kom 3:a med 281 poäng.

På tävlingsdagens första serie sköt Roslagens Johan Jakobsson en fin 50-poängare med sitt A-vapen och vann därmed med 277 poäng, 2:a blev Lars Winroth, Pk Haningeskyttar med 273 poäng, 3:a Christoffer Hallqvist, Lövsta Skf också 273 poäng men 42 på sista mot Lars 46:a.

Skjutningen var inte uppdelad i klasser, utan alla sköt i Öppen klass. Meningen var att ge skyttarna möjlighet att skjuta en tävling, om än i reducerad skala, eller som en av deltagarna uttryckte sig:

”Bättre EN start än ingen alls”.

   
                                                                       Gunilla Karlsson ropar upp en skytt i taget


Nya hylsfångare över hela banan.


Skjutning från varannan skjutplats.


Skjutlag i aktion.


Skjutledare Bo Andersson.


Markering.


Nästan 50, men bara nästan.