Året 2022 — fångade i en stormvind?

Vi lämnar ett händelserikt år bakom oss. Stora saker har hänt och händer, både ute i världen och i vår närhet just när vi trodde att det värsta av covid 19 låg bakom oss.

Det har varit valår i Sverige, den ryska invasionen av Ukraina och dess konsekvenser, ansökan om medlemskap i NATO, drastiskt ökade energipriser, snabbt stigande räntor, hög inflation, vikande marknader, de enorma kostnaderna för energiomställningen, riskerna med att göra affärer i Kina och sist men inte minst den strukturella bristen på arbetskraft. Därtill kommer skytterörelsens alla övriga utmaningar i verksamheten. Låter lite som att vi är fångade i en stormvind?

Regeringen har lagt förslag om överimplementering av EU:s vapendirektiv, förslag om licensplikt på magasin och den har velat införa nya regleringar genom att klassificera de vanligare jakt- och sportskyttekalibrarna samt tillhörande vapen som ”särskilt farliga”. Det har också uppkommit nya hot mot användningen av blyammunition och användning av skjutbanor.

Många av dessa frågor är sådana där skytterörelsen har gemensamma intressen med andra idrottsförbund och förbunden har varit mycket aktiva när det gäller att försöka påverka politiken.

Stockholms Pistolskyttekrets årsstämma genomfördes även detta år digitalt via mötesforumet Zoom, men därefter återgick årens kretsstyrelsemöten som fysiska möten i vår kretslokal vid Årsta Park Hotel.

Och inför nästa år 2023

Det återstår att önska den nya svenska regeringen ett stort lycka till - inte bara när det gäller att hantera de inrikespolitiska utmaningarna, utan också de europeiska utmaningar som måste tas itu med när Sverige tar över EU-ordförandeskapet i början av 2023. 

Vi har återigen ett utmanande skytteår 2023 framför oss. Stockholms Pistolskyttekrets skyttesekreterare har arbetat fram ett proppfullt tävlingsprogram för 2023 och som vi hoppas kan genomföras utan större inverkan av något oungängligt överraskande händelse.

Vi ämnar också hålla Stockholms Pistolskyttekrets årsstämma 2023 fysiskt, och letar just nu efter en lämplig lokal för detta.

De senaste åren har årsstämman hållits i samlingssalen på MHS Karlberg, men de har låtit meddela att de inte längre kan ta emot externa årsstämmor med hänsyn till den
trånga sektor de har avseende lektionssalar m.m. som behövs för kadettutbildningen i första hand.

Med detta sagt vill styrelsen för Stockholms Pistolskyttekrets önska God Jul till alla medlemmar och ett riktigt Gott Nytt År!