Grovfälten 2023

På Kristi himmelsfärd, torsdagen den 18:e maj, gick den välkända tävlingen Grovfälten av stapeln i Rosersberg. Tävlingen har inte arrangerats sedan 2018 eftersom klubben upplevde en avsaknad av drivande medlemmar som ville ta steget fram som arrangörer. Avsaknaden kan förklaras på flera sätt men i stort handlar det om ett generationsskifte i klubben där nu nya medlemmar tagit över stafettpinnen. Arrangörerna är tre med uppdelade arbetsområden, vi börjar med vår skickliga banläggare Åke Gustafsson och går vidare till stationsorganisatören Erik Kalles och slutar med kansliansvarige Arvid Buckard.

Tävlingsdagen hade tur med vädret, det var soligt och varmt hela dagen som en sommardag. Tävlingen drog igång 08:45 med första patrull och slutade något innan 17:30 med sista patrullens återkomst. Med 300 starter och 165 startande skyttar finner vi i Rosersberg PK tävlingen som lyckad. Endast två skyttar lyckades skjuta fullt! I klassen 3A från Stockholmspolisens SKF var Mikael Bengtsson som sköt dagens bästa resultat i vapengruppen A med banans maxpoäng. Skytten som först sköt fullt representerade Roslagens PS och heter Jan Arnström i klassen 3R och därmed sköt dagens bästa resultat i vapengruppen R. Vattendelaren var station 6 “Gungan” som var snål med tid och satte skickligheten på prov!
 


 


 

Som alltid finns det saker att förbättra. Vi använde oss av så kallade “spökpatruller”, patruller utan startande, under dagen för att motverka köbildningar och beräknade att det skulle ta skyttarna 1,5h att gå ett varv. Trots de förebyggande åtgärderna blev det förseningar på cirka 15 minuter efter kl. 11 där den mest troliga anledningen var flera omskjutningar och vapenfel. Detta ledde till att skyttar som var ute och skulle gå ett varv till missade sina starttider, men det åtgärdades snabbt med extra patruller som skickades ut mellan de schemalagda patrullerna. Vi uppfattar inte att extrapatrullerna skapade ytterligare köer. Nästa år kommer vi ha 2h mellan varje starttid samt använda oss av fler spökpatruller som bevisade sig extremt effektiva.

Tack för den goda uppslutningen av skyttar och vi önskar er välkomna till Grovfälten 2023! Rosersberg PKs sista tävling för året är Höst-Ackuratessen i augusti, anmälan är öppen redan nu.