Hej då året 2023

Då har ännu ett år förflutit, och det har varit ett år där många äntligen fått komma ut och tävla igen i större utsträckning.

Att vi lever i en osäker tid där vi försöker dra lärdomar av covid-19 pandemin, samtidigt som vi rustar upp vårt totalförsvar och förbereder ett svenskt NATO-inträde kanske inte har undgått någon.

I en orolig omvärld ökar hotet mot Sveriges säkerhet, vilket märks både nationellt och lokalt, i form av ökade antal illvilliga aktioner. Det kan röra sig om organiserad brottslighet med våldsdåd, planerade demonstrationer med koranbränningar, hackerattacker och IT-angrepp, hot mot tjänstemän eller ökad spridning av konspirationsteorier och antistatliga budskap som bidrar till ett bredare författningshot såväl som ett ökat attentatshot. Därtill kommer skytterörelsens alla övriga utmaningar i verksamheten.

Stockholms Pistolskyttekrets årsstämma genomfördes detta år i mars genom ett fysiskt möte på Lindhagensplan vilket var en framgångsfaktor. De senaste åren har ju årsstämman traditionsmässigt hållits i samlingssalen på MHS Karlberg, men de har låtit meddela att de inte längre kan ta emot externa årsstämmor med hänsyn till den trånga sektor de har avseende lektionssalar m.m. som behövs för kadettutbildningen i första hand, tyvärr.

Välkommen år 2024

Vi har återigen ett utmanande skytteår 2024 framför oss. Stockholms Pistolskyttekrets skyttesekreterare har ånyo arbetat fram ett proppfullt tävlingsprogram för 2024 och som vi hoppas kan genomföras utan större inverkan av någon oungängligt överraskande händelse.

Skytterörelsen kan så klart ställas inför olika utmaningar i framtiden, och det är viktigt att adressera dessa för att främja sporten och dess gemenskap.

Ökad oro för säkerhet och strängare vapenlagstiftning kan påverka skytterörelsen. Att arbeta aktivt för att främja säkerhet och följa regler kan vara avgörande för att bevara sportens integritet.

I och med ljuddämpare blev licensfria, visserligen redan förra året i juli 2022, har en helt ny värld öppnat sig. Det är kanske mycket av en gimmick än så länge och har i tävlings-sammanhang ganska lite att erbjuda. Men det kanske gör det möjligt för var och en att träna visst skytte på ett annat sätt än tidigare, så vi får se vad som händer med den saken. Oavsett vilket kanske det kan vara intressant att prova?

Många föreningar är beroende av ekonomiskt stöd och sponsorer. Ekonomiska utmaningar kan påverka tillgängligheten och kvaliteten på skyttefaciliteter samt möjligheten att arrangera tävlingar och evenemang.

Att vara medveten om dessa utmaningar och proaktivt arbeta för att adressera dem kan bidra till att säkra en hållbar och framgångsrik framtid för skytterörelsen. Det är också viktigt att ha en öppen dialog inom gemenskapen för att gemensamt hitta lösningar och anpassa sig till förändringar.

Med detta sagt vill styrelsen för Stockholms Pistolskyttekrets önska God Jul till alla medlemmar och ett riktigt Gott Nytt År!