Grovfälten 2024

 

Arrangörerna samt skjutledarna fick blodad tand ifrån det föregående året vilket visade sig i engagemanget från klubben. Åke Gustafsson fick fortsatt förtroende att lägga banan, vilken var i princip densamma som föregående år frånsett mindre förändringar.

 

 

 

Även detta år hade tävlingen tur med vädret, det var varken för varmt eller kallt dock hade lite sol varit helt perfekt. Resultatmässigt ser vi även detta år att det var en utmanande väl avvägd bana, där några lyckades skjuta fullt. I klassen 3A var det Thomas Beck från Atlas Copco PK samt Magnus  Malmlund från UPVSK som sköt maxpoäng. I klassen 3R var det även här Thomas Beck samt Mattias Sand , båda från Atlas Copco som fyllde protokollet. I magnumklassen .357  var det Jens O’konor från Atlas Copco som imponerade med maxpoäng.

 

 

Sammanfattningsvis var Grovfälten en bra tävling med många glada skyttar samt fina resultat. Tävlingen flöt på bra med minimal köbildning, detta tros ligga i det låga antalet omskjutningar. Gungan var även detta år en vattendelare trots utökad skjuttid vilket pekar på att träning på rörliga mål är nyttigt.    

 

Rosersbergs Pistolklubb vill tacka samtliga funktionärer och skyttar som gjorde detta till en lyckad dag.

 

På återseende med Grovfälten 2025