Vår-Ackuratessen 2024

 

........................ anmälningsmetod, “anmälan på plats”. Vi har fått flera samtal, mejl och ifrågasättningar av skyttar runt om i Stockholmsområdet. Metoden att anmäla på plats var det historiska sättet att arrangera tävlingar på och är välanvänt inom svartkrutsskyttet än idag.

 

Den stora oron är att man som skytt inte kommer få plats i skjutlagen och därför får vänta från 07:00 till 18:00 innan man får skjuta. Ett tankesätt som skribenten själv erkänner sig trott första gången han åkte långt för att delta på en svartkrutstävling. Det man snart inser är att det inte alls är kö och normalt får alla som vill skjuta en starttid inte långt från den önskade.

 

Tävlingen arrangerades genom att skyttarna gjorde vapenkontrollen och gick sedan till anmälan där skytten införskaffar sig skjutkort. Dessa skjutkort fylls i av skytten och sedan beger sig skytten till ett reservationsbord. På bordet sitter startlistor fastsatta med alla skjutlagen som kommer gå av stapeln, här väljer skytten själv vilken bana som ska användas och vilket skjutlag som skytten ska delta på. I praktiken var det till en början nytt får många men snart kom rutinen för alla tävlande.

 

Kunskaperna att ta med sig är att inte låsa skjutlagen till vapengrupper, ha 1,5h mellan skjutlagen, inte bestämma antalet skjutlag och låta skyttar som reser från längre håll få reservera startplatser. Om ni varit vakna så är inbjudan för Höst-Ackuratessen justerad för att underhålla dessa nya kriterier.

 

Tävlingen hade lågt deltagande på grund av några utmärkande faktorer. Först är anmälan på plats avskräckande för många pistolskyttar, andra är osäkerheten att man inte får en skjuta, en lätt nederbörd under dagen bidrog till att skyttar som vaknade upp tappade lusten att delta, rädsla för köbildning och det faktum att om man inte bokat en tid så inte känner sig tvungen att delta.

 

Vi på Rosersberg PK finner att tävlingen var väldigt lyckad och om en fortsatt låg deltagarnivå är att förvänta så kommer vi endast dimensionera ned tävlingen med funktionärer och arbetskraft.

 

Vill varmt tacka alla våra deltagare på Vår-Ackuratessen och ser fram emot att få träffas på Höst-Ackuratessen!