"Det har säkert inte undgått någon att vår skjutbanas existens har kommit att diskuteras på olika fora och med olika grad av fakta och spekulationer som underlag. Då det är viktigt att enbart konkreta och riktiga omständigheter ligger till grund för diskussionerna vill styrelsen kortfattat redogöra vad som händer och vad som är på gång.

Järfälla kommun har i dagarna fattat ett beslut att inte bevilja oss fortsatt tidsbegränsat bygglov för skjuthallen. I skrivande stund har vi ej tillgång till beslutet men av tidigare beslutsövervägande som kommunen skickat framgår att de vill att skjuthallen är avvecklad till mitten av år 2014. Beslutet är överklagbart och så snart vi hunnit
analysera det så kommer vi att överväga hur bäst lägga upp talan i den kommande processen.

Det är alltså inte fråga om att skjutbanan är nedläggningshotad i sig, utan enbart att bygglov har vägrats för  skjuthallen. I praktiken är det naturligtvis svårt att bedriva skytteverksamhet under beaktande av gällande bullerkrav utan en skjuthall, men det är likväl en fråga om skjuthallens fortsatta existens, inget mer.

Självklart är det trevligt att se att så många, däribland Kretsen, visat intresse för vårt fall och uttryckt sitt stöd. Det är dock väldigt viktigt att diskussionen förs på ett sakligt sätt utan övertoner och personangrepp mot kommunens tjänstemän och andra som deltagit i processen då allt sådant kan i slutänden vändas emot oss och motverka
vår sak. Det är så lätt att föreningen förknippas och kopplas samman med uttalanden som görs i dess sak.

Vi håller alla informerade om utvecklingen. Kontakta gärna styrelsen om ni har frågor eller tips på  info@lovstaskytte.se

Varmt tack än en gång för visat engagemang och vi kommer kanske behöva allt stöd framledes. Kul att se hur leden sluts när så behövs!

/Styrelsen Lövsta Skytteförening"