Framtidsgruppen
 
Publicerat 2008-05-15 (av Christer Westin)

Den 27 februari hade Stockholmskretsen en välbesökt inspirationskväll där vi tog upp frågan om värvning och skolning av nya funktionärer. Deltagare var representanter för kretsens föreningar. Denna inspirationskväll är tänkt att vara startpunkten för ett långsiktigt arbete med att lägga en grund för nästa generation av funktionärer.

Men den kampanjen kan inte drivas ensam. Hela vår verksamhet måste utvecklas och förnyas. Utan den förändringen kan vi i längden inte locka vare sig nya funktionärer eller nya medlemmar. Därför har vi tagit ytterligare ett initiativ: Framtidsgruppen.

Framtidsgruppen är tänkt att fungera ungefär som det som i politiska sammanhang kallas en tankesmedja. Kärnan i gruppen ska utgöras av personer inom den svenska skytterörelsen som är framstående tävlingsskyttar och engagerade klubbledare, människor som kan tänka ”utanför lådan”, som kan bryta sig ur de uppkörda hjulspåren, som fördomslöst kan skissera pistolskyttets framtid. Gruppen ska söka helt nya vägar i stället för dem som visat sig vara återvändsgränder, den ska se till att vi kommer framåt i stället för att stå stilla.

Vi ska försöka göra en motsvarighet till det som bilbranschen kallar en ”concept car”, det vill säga en framtidsbil som grundar sig på den allra senaste tekniken, som finns ”runt hörnet”. Sedan ska vi göra en realistisk planering av hur man praktiskt kan nå fram till denna målsättning. Vi pistolskyttar ska kartlägga alla intressanta lösningar vi kan hitta inom andra idrotter, och inom samhället i övrigt, all tillgänglig teknik som vi kan utnyttja i olika sammanhang, och över huvud taget tillgodogöra oss alla möjliga idéer och koncept som redan finns. Av allt detta ska vi bygga upp en helt egen modell av hur vi vill att pistolskyttesporten ska utvecklas.

För att komma igång har vi handplockat några av det svenska pistolskyttets mest framstående profiler. Dessa har vi inbjudit till Framtidsgruppens kick-off, en inledande brainstorming under vilken vi hoppas kunna skapa konturerna av den framtida pistolskytterörelsen. Mötet kommer att äga rum den 24-25 maj på Djurönäsets konferensanläggning i Värmdö.

Det här initiativet är ingen intern angelägenhet för Stockholmskretsen. Det vi talar om är hela pistolskytterörelsens framtid och överlevnad. Vi vill inte ens begränsa oss till pistolskyttet. Det vi har att säga är angeläget för alla skyttar, oavsett piplängd.

Vart det här ska bära hän är svårt att säga, det ligger i sakens natur. Vi får se vad som händer i maj på Djurönäset.

Christer Westin

-------------------------------------------------------