Tillbaka till denna sida: klicka på kretsnytt.se ovanför!
 

ÅRET 2021 — SKYTTEÅRET UNDER PRÖVNING

 Publicerat 2021-12-17 (ordföranden i Sthlms Pistolskyttekrets)

Skytteåret som snart är till ända har satt skytterörelsen under prövning på många sätt. Regeringen har strax innan jul återigen fattat beslut om att undvika större folksamlingar och syftet är ju så klart att hindra smittspridning. Det nyupptäckta omikron viruset anses vara mer smittsamt än dess föregångare och därför rekommenderas fler att vaccinera sig mot covid-19.

Stockholms Pistolskyttekrets årsstämma genomfördes även detta år digitalt via mötesforumet Zoom, och så även första halvårets kretsstyrelsemöten.

Med anledning av att de regionala restriktionerna upphörde i Stockholm från 14 juni öppnades möjligheten för mindre anpassade tävlingsarrangemang enligt de nationella restriktionerna.

Och från 1 juli fick alla tävlingar genomföras under förutsättning att arrangören gjorde en riskbedömning avseende tillåtet antalet deltagare för undvikande av trängsel.

Och inför nästa år 2022

Vi har återigen ett utmanande skytteår 2022 framför oss, inte minst med tanke på det nyupptäckta omikron viruset och regeringens nyligen fattade beslut om att återigen undvika större folksamlingar. Stockholms Pistolskyttekrets skyttesekreterare har arbetat fram ett proppfullt tävlingsprogram för 2022 och som vi hoppas kan genomföras utan större inverkan mot bakgrund av den rådande pandemin.

Vi hoppas också kunna hålla Stockholms Pistolskyttekrets årsstämma 2022 fysiskt men ifall restriktionerna inte tillåter ett fysiskt möte kommer vi återigen genomföra det digitalt via mötesforumet Zoom.

Med facit i hand vet vi att även nästa års skytteverksamhet förmodligen kommer att påverkas, men vet inte hur mycket och/eller hur länge varför vi därför måste se med tillförsikt att den rådande pandemin snart går över.

Vi kommer i vart fall följa utvecklingen och nya beslut kommer förmodligen fattas beroende på pandemins utveckling, förhoppningsvis då mot lättnader.

Med detta sagt vill styrelsen för Stockholms Pistolskyttekrets önska God Jul till alla medlemmar och ett riktigt Gott Nytt År!

 

--------------------------------------------------------
 

HÖSTSALUTEN 2021, Salems Pistolklubb.

 Publicerat 2021-10-26 (Åke Fredriksson)

Söndagen 3 oktober var det åter dags för Salems Pistolklubbs traditionella fältskyttetävling i vapengrupperna A, R, B och C. Läs vidare i reportaget!

--------------------------------------------------------
 

Eggebyträffen 10/10 2021

Publicerat 2021-10-16 (Text: Tina Schönbeck. Text & Bild: Tina Schönbeck, Johan Forsström )

Äntligen, efter nästan 2år av uppehåll var det åter dags för Eggebyträffen, UVPSK’s årliga fälttävling på bana som går av stapeln varje höst. Fortsätt läsa!

--------------------------------------------------------
 

ÅRETS REKRYT 2021

Publicerat 2021-10-11 (av Jonathan Rieder Lundkvist)

Vi hade tur med vädergudarna denna lördag då det var dags att återuppta Årets Rekryt, Lidingö Sportskytteklubbs tävling för nya skyttar inom Stockholmskretsen. Fortsättningen följer!

--------------------------------------------------------
 

REVOLVERFÄLTEN 2021

Publicerat 2021-10-11 (av Anders Eklund)

Så var det dags igen för tävlingar, något ringrostiga men Lövsta satte sig in i arbetet att arrangera fält, dock inget kretsmästerskap i revolver i år men väl en bana lagd som ett kretsmästerskap. Läs vidare!

--------------------------------------------------------
 

ETT SISTA FARVÄL

Publicerat 2021-09-23 (av Stockholms Pistolskyttekrets styrelse)

Gunnar Johnson har avlidit i en ålder av 88 år. Han skulle ha blivit 89 år den 4 november. Fortsätt läsningen.

--------------------------------------------------------
 

NYBÖRJARSKJUTNING 2021

Publicerat 2021-09-17 (av Göran Palm, tävlingsledare)

Söndagen den 12 september arrangerade Stockholmspolisens Skf årets nybörjartävling på uppdrag av skyttekretsen. Behöriga att deltaga var de som genomgått utbildning under 2020 och 2021. Fortsätt läsa och se bilderna!

--------------------------------------------------------
 

Militärsnabb på Grimsta

Publicerat 2021-09-11 (av Nils-Anders Ekberg)

”Det viktigaste är att det blir en tävling.” Det var ledordet för SAPK:s kretstävling i Militär Snabbmatch på Grimsta den 5 september. Läs fortsättningen!

--------------------------------------------------------
 

”Vi hade i alla fall tur med vädret”

Publicerat 2020-11-21 (av Katarina Pihlström)

Roslagssmällen den 18 oktober var Corona-anpassad, men blev en träffpunkt för 116 skyttar, som trots pandemi fick komma ut på fälttävling. Fortsätt läsa och se bilderna!

--------------------------------------------------------
 

EKENDUNDRET 2020

Publicerat 2020-10-20 (av Robert Danowsky, Ekens Psf)

En kylig oktobermorgon skrapade 12 tappra skyttar rutorna och begav sig till Huddinge strax söder om Stockholm för ”Ekendundret 2020”.
Tävlingen anordnades på mark i anslutning till ”Drunken Horse Saloon” och som om året 2020 inte redan stått för tillräckligt många överraskningar rådde viss förvirring då det nattliga rejvet på sagda etablissemang fortfarande pågick när de första skyttarna anlände till sekretariatet. Läs vidare i reportaget!
 

--------------------------------------------------------
 

Höstsaluten “Corona Special” den 20 september 2020

  Publicerat 2020-10-07 (av Åke Fredriksson, Salems PK)

En fältskyttetävling arrangerad av Salems Pistolklubb. På klubbens hemmabana i Hallsta, Rönninge. Med målsättningen att skapa en tävling med bästa möjliga skytteupplevelser och minsta möjliga smittorisk.

Några hundra meter efter avfarten från E4an börjar en liten grusväg på vänster hand. Vid vägkanten står en skylt som pekar ut riktningen mot Salems pistolklubbs område. Skylten uppmanar också att inte hålla högre fart än 20 kilometer. Området är nämligen populärt bland joggare, cyklister, hundägare och personer som tar en promenad. Inte minst mammor som är ute med barnvagnen. De få minuter jag befann mig på vägen passerade jag 9 gående, 3 cyklister 4 joggare och 5 hundar .....  Läs hela reportaget!

--------------------------------------------------------
 

35:e MÄLARSKOTTET

 Publicerat 2020-09-24 (av Vavra Suk)

Mälarhöjden har 40 stycken 25-metersbanor, men på grund av Coronarestriktionerna kunde bara 20 skyttar åt gången skjuta. Många färska skyttar deltog i Mälarskottet, för flera var det deras första tävling. MPS försöker aktivt att öka intresset för sporten hos allmänheten. Fortsätt läsa reportaget!

--------------------------------------------------------
 

Södertälje Pistolklubb bjöd in till en Kretsprecisionstävling
6 september 2020 med Corona-restriktioner.

 Publicerat 2020-09-12 (av Gunilla Karlsson)

Endast 1 start var möjlig, men i valfri vapengrupp A, B eller C. Ingen efteranmälan, ingen servering och ingen vapenkontroll gjorde att ingen kö bildades någonstans. Fortsätt läsa!

--------------------------------------------------------
 

En ny och (nästan) perfekt skjuthall!

 Publicerat 2020-04-21 (av Peter Siegel)

På Botkyrka Skyttecenter, tidigare kallad Hacksjöbanan, revs den gamla, sneda, lilla pistolhallen där det regnade in genom taket för några år sedan. Men sedan hände det inget på flera år ända tills kommunen tröttnade och tog över efter HSO, den lokala organisationen som egentligen skulle sköta banan. Läs vidare!
 
Senaste nytt: Styrelsen för Katarina Pistolskytteförening beslutade på sitt möte 2020-05-07, att ställa in Nationaldagssmällen.

--------------------------------------------------------
 

Lägesrapport från frivilliguppdraget!

Publicerat 2020-04-08 (av Kretsstyrelsen)

Region Stockholm tackar alla Frivilliga Försvarsorganisationer och dess enskilda medlemmar, och avlämnar en lägesrapport samt presenterar sin organisationsplan.  Läs rapporten!

--------------------------------------------------------
 

Intresseanmälan till CIVILT uppdrag!

Publicerat 2020-04-02 (av Kretsstyrelsen)

Personal inom sjukvården, främst inom Stockholms Län, är i stort behov av frivilliginsatser. Vi vet att det finns civila krafter, som gärna ställer upp! Ersättning utgår!  Läs hela uppropet!

--------------------------------------------------------
 

Snabb, snabbare, snabbast!

Publicerat 2020-03-10 (av Peter Siegel)

MILITÄR SNABBMATCH är egentligen jätteenkelt! En STOR tavla där det gäller att skjuta i mitten. Hur svårt kan det vara? Men skjuttiderna bli kortare vartefter och det blir då allt tuffare! Läs hela reportaget!

--------------------------------------------------------
 

ROSLAGSVINTER
Nationell fältskjutning Norrtälje 16 feb 2020

Publicerat 2020-03-01 (av Jan-Åke Lindström)

När datum för anmälningstidens utgång närmade sig visade det sig att vi hade fått in över 500 anmälda starter! Långt över vad vi klarar av så här års, då solen lyser med sin frånvaro  tidigt på eftermiddagen. Fortsätt läsa reportaget!

--------------------------------------------------------
 

BRA SAKER TAR TID!

Publicerat 2020-02-21 (av Peter Siegel)

Snart börjar utomhussäsongen och det ser ut om nya fina skjuthallen på Botkyrka Skyttecenter då kan tas i bruk av skyttarna! Flera år tog det, men nu är hallen i det närmaste färdig att skjuta precision ifrån. Duellställ tillkommer kanske nästa år? Vem vet? Fortsätt läsningen!

--------------------------------------------------------