ÅRET 2021 — SKYTTEÅRET UNDER PRÖVNING

 Publicerat 2021-12-17 (ordföranden i Sthlms Pistolskyttekrets)

Skytteåret som snart är till ända har satt skytterörelsen under prövning på många sätt. Regeringen har strax innan jul återigen fattat beslut om att undvika större folksamlingar och syftet är ju så klart att hindra smittspridning. Det nyupptäckta omikron viruset anses vara mer smittsamt än dess föregångare och därför rekommenderas fler att vaccinera sig mot covid-19.

Stockholms Pistolskyttekrets årsstämma genomfördes även detta år digitalt via mötesforumet Zoom, och så även första halvårets kretsstyrelsemöten.

Med anledning av att de regionala restriktionerna upphörde i Stockholm från 14 juni öppnades möjligheten för mindre anpassade tävlingsarrangemang enligt de nationella restriktionerna.

Och från 1 juli fick alla tävlingar genomföras under förutsättning att arrangören gjorde en riskbedömning avseende tillåtet antalet deltagare för undvikande av trängsel.

Och inför nästa år 2022

Vi har återigen ett utmanande skytteår 2022 framför oss, inte minst med tanke på det nyupptäckta omikron viruset och regeringens nyligen fattade beslut om att återigen undvika större folksamlingar. Stockholms Pistolskyttekrets skyttesekreterare har arbetat fram ett proppfullt tävlingsprogram för 2022 och som vi hoppas kan genomföras utan större inverkan mot bakgrund av den rådande pandemin.

Vi hoppas också kunna hålla Stockholms Pistolskyttekrets årsstämma 2022 fysiskt men ifall restriktionerna inte tillåter ett fysiskt möte kommer vi återigen genomföra det digitalt via mötesforumet Zoom.

Med facit i hand vet vi att även nästa års skytteverksamhet förmodligen kommer att påverkas, men vet inte hur mycket och/eller hur länge varför vi därför måste se med tillförsikt att den rådande pandemin snart går över.

Vi kommer i vart fall följa utvecklingen och nya beslut kommer förmodligen fattas beroende på pandemins utveckling, förhoppningsvis då mot lättnader.

Med detta sagt vill styrelsen för Stockholms Pistolskyttekrets önska God Jul till alla medlemmar och ett riktigt Gott Nytt År!