Inte nu igen!

 

Publicerat 2012-02-27 (av Kretsordföranden) 

 

 

Traditioner är viktiga, men det finns det traditioner som vi klarar oss utan. Den tråkigaste vintertraditionen av alla: ATT LÄMNA IN ÅRSRAPPORTEN ELLER BETALA AVGIFTEN TILL KRETSEN FÖR SENT. Tyvärr är detta en av de allra djupast rotade traditionerna, som år av civilisation inte lyckats råda bot på.

 

Det har nu gått fyra veckor sedan rapporten skulle ha varit inne. Fortfarande har hälften av stockholmsföreningarna låtit detta datum passera mer eller mindre obemärkt. Huvudsakligen förhärdade vaneförbrytare som årligen med lätt hjärta käkar upp den tid som kretsens sekreterare och kassör skulle ha använt till att göra klart årsrapporten till förbundet och bokslutet för föregående år. Att kretsstyrelsen ägnar mötestimmar åt att administrera inkrävandet av rapporter är heller inget som tynger.

 

Varför bryr sig kretsstyrelsen över huvud taget, undrar kanske den flegmatiske. Jo, först och främst utgör antalet inrapporterade aktiva medlemmar grunden för förbunds- och kretsavgifter, den huvudsakliga intäktskällan för dessa organisationer. Vad går kretsens pengar till, undrar den misstänksamme? Jo, främst tillbaka till de föreningar som arrangerar tävlingar inom kretsen, och till priser till mästerskapen.

 

Den andra nyttan med att inrapporterade aktiva är att de är grunden för Stockholmskretsens röstetal på förbundsmötet. Vill du att de nästan 20 % av landets skyttar som bor i länet ska få röst efter styrka, så se till att rapportera.

 

Den tredje nyttan är att vi får veta hur aktiviteten utvecklar sig. Varje år, när rapporttiden går ut, ser det ut som en minskning. Efter idogt och onödigt jagande och kanske 100 telefonsamtal och ännu fler mail brukar det istället bli en lätt ökning.

 

Dessutom är det till nytta för de enskilda skyttarna som rapporteras som aktiva. Först då gäller förbundets försäkringar, och endast då fortsätter NP att komma i brevlådan (för nr 1/2012 kan det redan vara för sent).

 

Men ska man då inte ha någon förståelse för att ideellt arbetande föreningsfunktionärer inte hinner, inte kan eller glömmer? Nej, i det flesta fall inte. Visst finns det nybörjare, och det är mänskligt att fela. Men tyvärr, oftast är det samma föreningar år för år som helt enkelt inte bryr sig. Förståelsen för idealiteten då? Inte när arbete skyfflas över på en likaledes helt ideellt arbetande kretsstyrelse.

 

Vad är konsekvensen av att inte rapportera? Först en hög förseningsavgift (kretsårsmötet satte den högre än styrelsens förslag) och till sist uteslutning ur krets och förbund. Det senare är mycket olyckligt, eftersom det påverkar både föreningens och dess medlemmars möjlighet ha tillstånd att få tävla och att inneha målskjutningsvapen.

 

SKÖTER SIG DIN FÖRENING? Gå in på www.skyttekretsen.se och klicka på ”Skampålen” så får du se.