”Skyttar för Världens Barn”

En välgörenhetstävling av största kaliber!
 


 
Publicerat 2008-03-07 (av Peter Siegel)

 

Tvåbarnspappan Johan Högfeldt, tillika Katarinaträffens tävlingsledare, väckte tanken om en välgörenhetstävling till förmån för Världens Barn. Medlemmarna i Katarina Psf tyckte det var en utmärkt idé och Johan bildade därför en kommitté bestående av Nikolaus Frank, Susanne Larsson och Peter Siegel som skulle utreda förutsättningarna och uppläggningen för en sådan tävling.

 

Johans Högfeldts resonemang var: - Jag själv har två glada och välmående barn som växer upp i en trygg och harmonisk miljö, men hur många av världens barn är så lyckligt lottade egentligen? Vi skyttar kunde lätt bidra med något och hjälpa utsatta och behövande barn att få ett drägligare liv! En skyttetävling som samtidigt genererade pengar till en barnfond skulle vara den perfekta kombinationen!

 

Sagt och gjort! En pistolskyttetävling där alla startavgifter oavkortade går till välgörenhet skulle säkert locka många deltagare. Eftersom H.M. Drottning Silvia för ett antal år sedan startade World Childhood Foundation skulle Katarina Psf donera pengarna till just denna fond. Drottningen är garant för att pengarna används på bästa sätt. För att ytterligare höja statusen på denna tävling bad Katarina Psf att få tillåtelse använda sig av båda pistolskytteförbundens logo.

 

SPSF:s ordf. Anders Björk och styrelseordföranden Birgitta Rundberg tyckte att Katarinas välgörenhetstävling var ett mycket bra initiativ och gav sitt fulla stöd.

Även Sportskytteförbundets Kerstin Bodin anslöt sig och lämnade ett positivt svar. Roligt att båda förbunden är eniga i denna sak. Dessutom har även olympiamästaren Ragnar Skanåker lovat att komma och delta i tävlingen, samt att vara prisutdelare.

 

 

Deltagare och prisutdelare på

"Skyttar för Världens Barn"

Olympiamästaren & fyrbarnspappan Ragnar Skanåker

 

Själva tävlingen, en standardmedaljgrundande, nationell precisionsskjutning i vapengrupperna A, B och C, ska arrangeras på Grimsta Skjutbana i Stockholm söndagen den 30 mars 2008. Pressen ska bjudas in och tävlingen följs också upp med ett reportage i tidningen NATIONELLT PISTOLSKYTTE.

 

Skyttarna avstår från prispengarna, men samtliga deltagare kommer att få en nål med tävlingens logo och ett trevligt certifikat som bevis för sitt deltagande i denna välgörenhetstävling. Även medaljer delas ut till de bästa tre i varje vapengrupp och bästa skytt och bästa dam ska få specialpris.

 

Inbjudan till tävlingen finns på www.katarinapsf.se , samt kommer att skickas till föreningarna i vanlig ordning och publiceras även i första numret av tidningen NATIONELLT PISTOLSKYTTE 2008.

 

Sveriges pistolskyttar, gör en god gärning, ha roligt och var med på

”Skyttar för Världens Barn”!