HACKSJÖBANAN

Bättre och säkrare!
 
Publicerad 2012-09-21 av Peter Siegel)

 

Hacksjöbanan i Tullinge, som ägs av Botkyrka kommun och som tidigare varit nedläggningshotad, har rustats upp inför VM i PPC 2011 och utbyggnad och förbättringar fortsätter. Hösten 2013 ska 25-meters pistolhallen rivas och ersättas av en ny hall och med ökat antal skjutplatser.

 

Byggnadsansvarige Johan Hansen berättar för kretsnytt att han ska försöka att få rum med så många platser som möjligt. Man kommer att flytta containrarna från högra sidan av skjuthallen till gräsmattan bakom hallen och förlänga skjutvallen för att få plats för ett maximalt antal platser, förhoppningsvis minst tjugofem. Katarina Pistolskytteförening har från sin tid på F18 ett duellställ för 20 platser som då kanske kan komma till användning igen.

 

Johan Hansen berättar att även en bana för IPSC-skytte håller på att iordningställas och ska bli färdig till nästa vår. På det viset finns det banor för nästan alla grenar inom pistol- och gevärsskytte. IPSC-banan kommer att kunna nyttjas av alla inom HSO. Detta gagnar förstås även arrangörer av fältskyttetävlingar som KATARINATRÄFFEN och HACKSJÖMÖRKRET som delvis behöver banor med varierande skjutavstånd.

 

Den nya luftpistolhallen, en tillbyggnad till stora serveringen, blir klar hösten 2012. Hela byggnaden ska målas i gult och fräschas upp ordentligt. Nya toaletter har installerats i anslutning till serveringen och även rummen som tillhör lufthallen inreds nu med bl.a. stora säkerhetsskåp och möbler. När allt är klart kommer Arne Borg från Botkyrka Skytteförening att arrangera en ”invigningstävling” för sina ungdomar.

 

Fyra gånger under 2012 genomgick Hacksjöbanans skyttar en säkerhetsutbildning. Ansvarig för utbildningen och informationen är säkerhetsansvarige Michael Axell från HSO, Hacksjöbanans Skytteorganisation. Michael Axell berättar för kretsnytt att det var ett av grundkraven från kommunen för att man fortfarande ska få bedriva skytteverksamhet. Alla aktiva måste känna till säkerhetsreglerna och samtliga klubbar är ansvariga för att skyttarna följer bestämmelserna. T.ex. att alltid rapportera in antalet avlossade skott vid varje tillfälle. Utbildningen ska vara genomförd senast 31 december, 2012.

 

Michael Axell berättade på de välbesökta mötena för klubbstyrelser och skyttar att ett nytt system för entré, samt tillgång till vissa delar av banan ska installeras. Vanliga nycklar försvinner vid grinden och de olika byggnaderna och ersätts av s.k. tags vilka man håller mot kortläsare som öppnar de olika faciliteterna. Skulle någon av misstag utlösa ett larm ringer man direkt till säkerhetsansvarige och stoppar därmed dyrbar och onödig utryckning. Skäms inte, utan ring direkt! Säger Michael bestämt. 

 

Hacksjöbanans olika skytteföreningar ansvarar för driften av banan, samt städning och sophantering. Det finns regler för varje bana angående skjutriktningen, målens avstånd till skjutvallen och vilka kalibrar som är tillåtna, skjuttider, samt olycksfallsberedskap.

 

Tillsammans ska skyttar och föreningar sköta om sin skjutbana på bästa sätt, se till allas bästa och höja trivseln till allas glädje med mottot: ”Skjutglädjen är den sanna glädjen!”  

 


Nytt & fräscht - hela byggnaden ska målas i gult!


Michael Axell, HSO, höll i säkerhetsutbildningen för Hacksjöbanans skyttar.


Michael visar "nya nyckeln" till banan, samt olika byggnader!


Byggnadsansvarige Johan Hansen lovar ny och bättre pistolhall med fler platser!


Gott om parkeringsplatser för små och STORA BILAR!