Protest mot EU-vapenlag även av

Bayerns inrikesminister Joachim Herrmann!

 

Publicerat 2013-11-15 (av Peter Siegel)

 

Bayerns inrikesminister Joachim Herrmann protesterar mot EU:s planer på gemensam vapenlag! Bayern ligger i sydöstra Tyskland med München som huvudstad. Landet är Tysklands största förbundsland med cirka 12,4 miljoner invånare på en yta av 70 553 km². Bayern spelar en viktig roll i tysk rikspolitik och Bayerns inrikesminister Joachim Herrmanns ord väger tungt i det tyska parlamentet.

 

Inrikesminister Herrmann menar att det i första hand är en uppgift för de olika EU-medlemsländer och inte för själva EU att ordna med den inre säkerheten. Ministern menar också att regleringar för förvärv och innehav av vapen INTE hör till EU:s uppgifter.

 

Med adress till EU och den svenska EU-kommissionären Cecilia Malmström säger ministern: - Bort med tassarna från vår tyska vapenlag! EU får i sin harmoniseringsiver varken mjuka upp eller försvåra våra lagar!  

 

Cecilia Malmström & co vill gärna införa generell och obligatorisk läkarundersökning, samt förbjuda ”särskilda” vapen (troligtvis grovkaliber). Även innehav av antika vapen och/eller obrukbara vapen ska regleras. Hur hon vill bekämpa de illegala vapnen i EU:s medlemsländer, som är det egentliga problemet, förtäljer Cecilia Malmström dock inte!

 

Förbundsrådets inre utskott delar minister Hermanns uppfattning att tyska lagar redan nu är rätt utformade och att de inte behöver ändras eller skärpas. Även för förvarandet av sportvapen finns lagar och förordningar som är tillräckliga och precisa. Nya lagar ska inte oproportionerligt och genom onödiga byråkratiska hinder försvåra för sportskyttar att förvärva sina tävlingsredskap!

 

Enligt den bayerska statsregeringen finns det heller inte någon rättslig basis inom Europeiska Unionen för införandet av en gemensam EU-vapenlagstiftning. Att upprätthålla offentlig säkerhet och ordning, samt den inre säkerheten, är EU:s medlemsländer själva ansvariga. Detta huvudansvar kan inte överföras till Europeiska Unionen.

 

 

 

Fristaten Bayern håller inte med EU-kommissionären Cecilia Malmström!