JU GRÖVRE DESTO ROLIGARE!

 
Publicerat 2015-05-15 (av Peter Siegel)

 

Rosersbergs GROVFÄLTSKJUTNING samlar årligen ett ökande antal skyttar. Revolvrar, Magnumrevolvrar och A-vapen gillas tydligen inte bara av tuffa killar utan även tuffa tjejer! Den entusiastiska och pådrivande ordföranden Per Bergfelt vet hur man ska entusiasmera den lilla skaran klubbmedlemmar att ställa upp som funktionärer för att göra det hela möjligt! Och deltagare saknas inte. I år fler än någonsin!

 

292 starter - utan vapengrupp C - är strålande och visar att det finns ett behov av grovfältskjutningar! Rosersbergs Pistolskytteförening har förstått det sedan länge och anordnar därför en årlig Grovfältskjutning på sin bana nära Arlanda.

 

Robert Tennisberg, en av Rosersbergs aktiva medlemmar berättar för kretsnytt: - Vi är en liten klubb på 59 aktiva medlemmar, ändå drar vi runt en fälttävling i stort sett själva! I år med lite hjälp av SAPK på station 1. Vi är mindre än 10 st. som regelbundet skjuter fält, så storheten ligger i att alla ställer upp när det är tävling oavsett egen skyttegren, pistol eller gevär.  Alla hjälper till av bästa förmåga. Och förklaringen till denna unika teamanda får nog i mycket tillskrivas vår starke ordförande Per Bergfeldt som fungerar som en enande kraft och som med engagemang och entusiasm får medlemmarna med sig. Utan Per ingen grovfältskjutning! Sedan har vår utbildningsledare Göran Fransson en stor nybörjargrupp på gång som vi hoppas mycket på i framtiden. Både som skyttar och som funktionärer.

 

Fantastiskt! Tycker kretsnytt.  Speciellt med tanke på att det ibland kan vara problem i vissa klubbar att få folk att ställa upp som funktionärer. Klubbarna måste få folk att inse att utan ideellt arbete inget pistolskytte och det måste nybörjarna få veta redan från början! Det finns alltså en viss ”arbetsplikt”!

 

Visst är det så! Säger Robert Tennisberg som samtidigt vill tacka alla trevliga och glada skyttar som kom och bidrog till nytt deltagarrekord! IGEN!

 

Bäst i vapengrupp A och på delad första plats var Thomas Beck, Salems Pk, och Einar Carlsson från Gustavsberg Psk. I revolver segrade Uppsalakretsens ordförande Roger Björkman.

Björn Arnasson, Håtuna, segrade i magnumklassen .357 och hemmasonen och ordföranden i Rosersberg, Per Bergfeldt, segrade i klassen .44 Magnum.

 

En seger som är honom väl förunnat!Sväng vänster!   -    Spårhundar behövs EJ!  -  ALLA hittar till ROSERSBERG!


Full bemanning i sekretariatet klarar lätt det nya deltagarrekordet 2015!


Station 1: Stående 45°, 15 sekunder.


Skjut så det ryker!


Station 2: Stående. A fram- och bortsvängande första och sista 2 sek. B fast 14 sekunder.


Station 3: A med poängräkning första och sista 2 sek.   B 10 sek emellan.


Station 4: A- och B-mål.   Poängräkning i B.


Station 4: Utgångsställning 45° grader, stående utan.


A - fast 14 sekunder ...


... B- sista 7 sek med poängräkning!


Station 5: GUNGAN - stående 45° - 18 sekunder.


Station 6: "Vänta inte på grönljuset!"    Skjut på ELD!    14 sekunder.


Station 7 - löpande, 3 x 5 sekunder, < vänster, höger >, < vänster.
Skytt nr 1 anmäler vapenfel ...


... inga problem - det är bara att skjuta om!   Men bara en gång!


Station 7:   Markering >   Figur 1- 4 övre raden  -  Figur 5 - 8 nedre raden.


På marsch till station 8:   "16 bistra gubbar väntar i fjärran"!


Station 8:  Lååånghållet!   18 sekunder, stående 45°.


På runstenen man passerar på vägen hem står:
VÄLKOMNA TILLBAKA till GROVFÄLTEN!
Tro´t eller ej!