Ny och större pistolhall planeras på Hacksjön

 Publicerat 2015-07-29 (av Peter Siegel)
 

Hacksjöns Skjutbana i Tullinge är en interkommunal bana som ägs av Botkyrka, Stockholm och Huddinge kommun. Ett större antal föreningar bedriver där skytte med pistol och gevär på avstånd från 25-300 m. Den dagliga driften sköts av Hacksjöbanans Skytte Organisation, HSO, som ska arbeta för skyttarnas tränings och tävlingsmöjligheter.

 

HSO med sin ordförande Michael Axell, som har ansvar för drift och underhåll, har tidigare genomfört olika renoveringar på Hacksjön. Bland annat rustade man upp banan inför ett VM i PPC år 2011. Femtiometersbanan fick elektroniska tavlor, samt att man byggde en hall för luftgevär och luftpistol i anslutning till serveringen.

 

Vanliga pistolskyttar fick dock vänta i flera år på den utlovade nya hallen. Situationen blev till sist ohållbar och i slutet av året tycks det tydligen vara dags att riva den gamla hallen och ersätta den med en ny. Den gamla, sneda hallen med endast 18 platser, där regnet droppade genom taket på skyttarna, ska ersättas med en ny, större och bättre hall. Allt detta kostar dock pengar som fick ordnas först innan man kunde sätta igång med byggandet.

 

– Äntligen! Tycker pistolskyttarna på Hacksjöns Skyttecenter! Men det är tydligen lite svårt att få information om den nya banans storlek och utseende. Michael Axell säger till kretsnytt på frågan hur många platser den nya skjuthallen ska rymma: - Så många som möjligt!

Men vad betyder det? Plats finns för en hall med minst 50 platser som man skulle behöva för att kunna arrangera större precisionstävlingar, typ ÖSM. Det finns tydligen inga ritningar än så frågan om storlek blir därmed obesvarat. Ändå ska hallen samt skjutvallen vara klara i år.

 

Enligt ordf. Michael Axell ska ett HSO-styrelsemöte i början av september bringa klarhet i det hela. Tiden tycks dock vara knapp och frågan är om hela byggprojektet verkligen kan komma att avslutas i år?

 

Fortsättning följer!

 

 


- Äntligen! Här finns lätt rum för 50 skjutplatser!    Säger pistolskyttarna på Hacksjön.


Den gamla, fula och sneda skjuthallen med bara 18 platser har tjänat ut och Hacksjöns
många pistolklubbar väntar nu på en större och bättre hall med kanske 50 platser eller fler.
 

Fortsättning följer!