Glädjande nyheter
från Hacksjön!

 

Publicerat 2015-11-16 (av Peter Siegel)
 

Michael Axell, ordföranden i Hacksjöbanans Skytteorganisation (HSO) berättar glädjande nyheter för Stockholms skyttar här i kretsnytt. Den gamla, uttjänta pistolhallen på Hacksjön ska nu rivas och ge plats för en ny, modernare och större hall. Efter att ett tiotal skjutbanor i Stockholm har lagts ner de senaste decennierna så är detta goda nyheter för varje aktiv skytt!

 

Flera ombyggnader och förbättringar har skett på Hacksjöbanan de senaste åren. Bland annat fick korthållsskyttarna elektroniska tavlor på sin 50-metersbana. Det byggdes även en lufthall i anslutning till serveringen och, inte att förglömma, ut- och ombyggnaderna av banorna för VM i PPC 2011 och 2015. Gevärsskyttarna upplät i det sammanhanget generöst B-hallen till pistolskyttarna och hjälpte även till med ombyggnadsarbeten. Nu, till slut, är det dock dags att ersätta den gamla, sneda hallen med endast 18 platser och där det t.o.m. regnade in genom taket, med en ny, finare och större skjuthall.

 

– Målet är så många skjutplatser som möjligt! Säger Michael Axell. Helt avgörande är dock terrängen och säkerhetsavståndet till sekretariatet som ska vara 4,5 meter. Hänsyn ska även tas till att brandkår och grävskopor kan köra in mellan sekretariatet och A-hallen för att kunna utföra arbeten på t.ex. nya pistolbanans skjutvall och den nya stora vallen parallellt med 300-meters gevärsbanan. HSO får så att säga tänka på allt! Innan!

 

– Vi ska riva den gamla hallen den 1 december 2015, alltså efter sista fältskjutningen HACKSJÖMÖRKRET, och försöker få klart den nya hallen redan i år. Exakt hur många skjutplatser det blir är dock lite för tidigt att säga. Avstånden mellan platserna kommer vara en meter och vi får se hur lång hallen kan bli utan att skjutvallens baksida inkräktar på Botkyrka Motorklubbs mark bakom själva vallen. Det är också nödvändigt att ändra vinkeln av hallen och vallen några grader för att inte komma för nära andra befintliga byggnader. Säger Michael Axell exklusivt till kretsnytt.

 

Efter den stora ”skjutbanedöden” i kretsen, kan nu skyttarna glädja sig över byggnationen av en länge efterlängtad ny och större skjuthall som inte bara kommer Hacksjöns pistolklubbar till godo utan även befrämjar tävlingsverksamheten i Stockholms pistolskyttekrets!

 

Invigningen ska äga rum efter HSO:s årsmöte våren 2016 och kretsnytt kommer förstås att vara på plats!

 


Den gamla hallen rivs den 1 december och ersätts med en ny och större!