MOMENT 22
på Hacksjön

  
Publicerat 2017-03-07 (av Peter Siegel)
 

Moment 22 är ett cirkelresonemang utan slut! Hur man än resonerar så kommer man inte fram till en lösning. På Hacksjön är tydligen cirkeln ”HSO > kommunen > polisen” så sluten att ingen idag kan säga NÄR den nya skjuthallen kommer att byggas och NÄR det rådande skjutförbudet upphävs!

 

Hacksjöbanan ägs av Botkyrka, Stockholm och Huddinge kommun och den dagliga driften sköts av HSO, Hacksjöbanans Skytte Organisation. På Hacksjön finns ett femtontal föreningar, de flesta av dem är pistolklubbar och i stort behov av en stor och ändamålsenlig 25 metersbana med skjuthall.

 

Pistolklubbarna har säkert i snitt ca 100 medlemmar, vilket betyder att minst ett tusen pistolskyttar INTE har tillgång till någon skjuthall längre sedan den gamla sneda hallen, där det regnade in genomtaket, är riven. En bottenplatta för en ny och större hall är lagd, först i fel vinkel till skjutvallen, en fadäs som dock rättades till. Sedan blev det tvärstopp! Polismyndigheten utfärdade i juli 2016 ett skjutförbud för C 25 banan och klubbarna har sedan dess inte haft möjligheter att anordna större tävlingar som Hacksjöträffen, Katarinaträffen, Livlinan, Mörkerfält och alla föreningars olika klubbmästerskap. Ett avbrott i verksamheten utan like!

 

HSO:s paragraf 1 säger följande: Hacksjöbanans Skytteorganisations ändamål är att samordna verksamheten på Hacksjöbanan, samt att ansvara för driften och utvecklingen av anläggningen.

I § 25 står dessutom: Styrelsen ska svara för HSOs verksamhet enligt fastställda planer, samt tillvarata medlemmarnas intressen. Observera speciellt: … ansvara för driften, samt tillvarata medlemmarnas intressen! Hur är det med det? Det verkar nämligen som om det totala Moment 22 har inträffat!

 

Moment 22 är, som bekant, ett cirkelresonemang utan slut! Hur man än resonerar så kommer man inte fram till en lösning. På Hacksjön är det tydligen att cirkeln ”HSO > kommunen > polisen” är en ”never ending story”! Den ena parten hänvisar till den andra, o.s.v., och ingenting händer!

 

Skyttarnas starka kritik är alltså helt befogad och kraven på en ny skjuthall som skulle ha varit klar redan för två (2!) år sedan är helt berättigade! För att kunna utöva vår spännande och roliga sport behövs en väl fungerande anläggning! Utan skjutbana för träning och tävling är detta helt omöjligt. Det senaste är också att polisen nuförtiden kräver aktivitet, alltså både styrkt träning och tävling, för att kunna utfärda vapenlicenser. Hur ska man kunna bevisa det utan tillgång till en egen skjutbana?

 

Frågan är alltså: Varför denna enorma fördröjning och vem är boven i dramat? Den breda uppfattningen verkar vara att HSO inte är ”helt oskyldig” till detta dilemma! HSO:s ordförande Michael Axell säger dock till kretsnytt att det hela nu ligger hos kommunen och i förlängningen hos polisen som ska upphäva samtliga skjutförbud på Hacksjön efter man har åtgärdat bristerna. Pengar finns – så vad väntar man på?

 

De berörda skyttarna och deras föreningar hoppas nu på det bästa och att parterna tar sitt förnuft till fånga och se till att skyttecentret Hacksjöbanan blir funktionsdugligt igen!

 

Kretsnytt bad även Svenska Pistolskytteförbundets generalsekreterare om en kommentar i fallet och fick följande svar:

 

– Förbundet tycker att det är beklagligt att skyttarna i södra Storstockholm inte har tillgång till sin hemmabana, och att ännu fler skyttar tappar tävlingar. Skuldfrågan är varken möjlig eller viktig för förbundet centralt att utreda, men däremot ger vi efter bästa förmåga råd till den som frågar. Jag har också fått uppfattningen att bollen nu ligger hos Botkyrka kommun, och att de i sin tur talar med Polismyndighetens Rättsavdelning. Att det brådskar har gjorts tydligt för alla inblandade parter, och att ytterligare lägga tryck på handläggningen utan att veta var knuten sitter riskerar att vara kontraproduktivt.

 


Enda möjligheten för pistolskyttar är att träna är under bar himmel på B 100,
utan skjutbänkar eller skjuthall. Att träna på denna PPC-bana är dock ingen lösning på sikt
och kommer att leda till krockar med PPC-skyttarna framöver.