SKILLNADEN MELLAN LEGALA OCH ILLEGALA VAPEN
En ”insändare” av Peter Siegel

 
Publicerat 2017-09-13 (av Peter Siegel)
 

De flesta människor förstår skillnaden mellan legala och illegala vapen. Ibland undrar man dock om vissa svenska politiker och polismyndigheter förstått det också, trots att Europaparlamentet nyligen har sagt sig vilja bekämpa illegalt vapeninnehav, men inte försvåra för fredliga och laglydiga sportskyttar. I Sverige tycks dock fortfarande gälla parollen: ”Minska antalet vapen i samhället”!
 

Legala vapeninnehavare är bevisligen de mest laglydiga medborgarna i Sverige! Minsta brottslighet och en legal vapenägare skulle förlora sina licenser direkt och han eller hon kan då inte utöva den roliga och spännande pistolskyttesporten längre. Men varje gång det sker ett terrordåd eller skjutning på gator och torg i landet hör man krav på skärpt vapenlagstiftning. Som seriös tävlingsskytt och vapenägare har man förstås ingenting emot detta - så länge det inte försvårar för oss seriösa sportskyttar. Skärpta straff för illegalt vapeninnehav har vi självklart ingenting emot! Det är absolut nödvändigt som situationen i landet är nu där kriminella gängmedlemmar skjuter ihjäl varandra! Svensk polis borde satsa sina resurser på detta och inte tolerera s.k. ”saneringsmord” som Leif GW Persson berättade om.

 

Interpol bekämpar nu med ”Operation Trigger II" den illegala vapenhandeln. Många av de illegala vapnen som smugglas över gränserna kommer från Balkan eller Östeuropa. Som en del av verksamheten "Trigger II" gjordes nu senast 149 gripanden i 23 länder. Totalt beslagtogs 321 vapen, samt ammunition och material för bombtillverkning. Sarajevos Interpol Chef Branislaw Pavlovitj sade framgång inte bara ska mätas med hur många kontroller som genomfördes och hur många gripanden som gjordes, samt hur mycket som hade beslagtagits.

 

Branislaw Pavlovitj menar: - Med vår samordning i olika länder skickar vi även ett tydligt budskap till de kriminella att polisen i olika länder arbetar tillsammans mot den organiserade brottsligheten. "Operationen Trigger II” har visat hur effektiv kampen mot handeln olagliga vapen kan vara när de olika länderna arbetar tillsammans.

 

John Hageman, den ansvariga Interpol direktören förklarade: - Alla illegala vapen kommer någonstans ifrån. Även om det finns strikta vapenlagar i ett land kan detta land inte kontrollera vad som händer i ett annat land. Illegala vapen kan röra sig över hela den europeiska kontinenten. Det finns en stor risk för alla medborgare i Europa att vapen som har smugglats 500 eller 1000 kilometer kan äventyra deras säkerhet.

 

Mer än 7 800 tjänstemän i 23 länder i Europa kämpar nu mot det ökade terrorhotet och Interpol arbetar mot den illegala vapenhandeln världen över. Man kan bara hoppas att svenska polismyndigheter nu också enbart bekämpar de illegala vapeninnehavare!

 

Det är dock glädjande att Europaparlamentet och de flesta av olika länders myndigheter nu har insett att problemet är illegala vapen i händerna av kriminella och INTE LEGALA TÄVLINGSREDSKAP inom skyttesporten!

Lycka till på tävlingarna! Skjut väl!

Önskar Peter Siegel

 


”Exempel på en seriös, aktiv och laglydig vapenägare.”
Ragnar Skanåker lämnar över sitt tävlingsredskap till vapenkontrollanten på Pistol-SM i Östersund 2017.