GRUNDEN TILL NY SKJUTHALL
ÄNTLIGEN LAGD PÅ HACKSJÖN!


 
Publicerat 2018-12-14 (av Peter Siegel)
 

Hacksjöbanans gamla sneda skjuthall med endast 18 platser, där det regnade in genom taket, revs 2015 och invigningen av en ny och större hall skulle äga rum efter HSO:s årsmöte våren 2016. Av detta blev det ingenting alls på flera år! Skandal och katastrof tyckte de berörda skyttarna! Nu ser det dock ut som om saker och ting äntligen börjar hända.

  

Botkyrka kommun har lovat att bygga en ny skjuthall efter att HSO (nu i år) har lagt en betongplatta på den förberedda platsen. HSO, organisationen som enligt egna statuter har ansvar för den kontinuerliga driften på Hacksjön har nu äntligen sett till att den påbörjade bottenplattan till nya skjuthallen har rättats till i rätt vinkel till vallen och gjutits färdigt med betong. År 2019 skulle det äntligen kunna byggas en ny skjuthall!  ”Vi tror det när vi ser det!” Säger man inom de många luttrade pistolskytteklubbarna på platsen.  

 

Hacksjöns olika klubbar kunde varken träna eller arrangera fält- eller precisionstävlingar i och framför den sedan länge utlovade nya hallen. Gevärsskyttarna var i det läget så snälla att generöst upplåta en del av B-hallen till pistolskyttarna. De hjälpte även till med ombyggnadsarbeten så att man åtminstone fick fram tio 25-meters skjutplatser för pistol. Även PPC-skyttarna fick en kort bana för träning på kort håll. PPC har sedan länge favoriserats av HSO och dess ordförande, men visst var det bra med två (2!) VM i den grenen! De som fick lida var vanliga pistolskyttar, tyvärr!

 

Katarina Psf t.ex. är nu dubbelt drabbad då klubben under vinterhalvåret tränar, samt har serietävlingar i Farstahallens skjutbana. Denna hall har nu den 13 december 2018 fått skjutförbud vilket är ett otroligt avbrott i klubbens verksamhet och utbildning av nya skyttar. Klubbens 10 nybörjare får nu vänta på våren då den nya skjuthallen på Hacksjön förhoppningsvis står klar! Vad ska man göra under tiden? Torrklicka hemma?

 

Flera ombyggnader och förbättringar har dock skett på Hacksjöbanan de senaste åren. Bland annat fick korthållsskyttarna elektroniska tavlor på sin 50-metersbana. Det byggdes även en lufthall i anslutning till serveringen och, inte att förglömma, ut- och ombyggnaderna av vissa banor för VM i PPC 2011 och 2015.

 

Efter flera år är det dock äntligen dags att ersätta den gamla, sneda och uttjänta skjuthallen där det t.o.m. regnade in genom taket, med en ny, finare och större skjuthall. Förhoppningsvis lever HSO nu till slut upp till sin uppgift att sköta den kontinuerliga driften och underhållet av alla banor på Hacksjön!

 

Den som lever får se!

 


Den gamla, sneda hallen finns inte mer!           Men inte en ny, större och bättre heller!