Förbundsmötet: Nya FAP'en & Stockholms eldsjälar uppmärksammades

Publicerat 2019-06-17 (av Daniel Kron, Skyttekretsen. Foto Peter Stålbrandt, SPSF)

På årets förbundsmöte diskuterades nya FAP'en och ett par hjältar från Stockholmskretsen uppmärksammades för sitt engagemang...

Årets upplaga av kretskonferens och förbundsmöte förflöt lugnt och sansat i vanlig ordning.

Något som diskuterades och är högaktuellt för oss alla, var det nya FAP-förslaget och arbetet med nya SäkB. Ett kretsutskick gjordes i förra veckan där kretsen (skyttesekreteraren) begärde in redovisning på vilka föreningstävlingar i fält (och liknande) som klubbarna håller respektive månad. Detta ska sammanställas i sifferform, tillsammans med kretstävlingar och större, och användas i diskussionen med de beslutande för att visa mängden banor som det handlar om, ifall förslaget på besiktning av fältskyttebanor skulle gå igenom.

Det är alltså ingen form registrering av klubbars verksamhet, eller förande av statistik mellan klubbarna. Så era rapporter kommer enbart att sammanställas i sifferform i en stor klump till förbundet, som sedan har det som underlag i diskussionen. 

Så ni klubbar som ännu inte har svarat på detta, vänligen gör detta omgående. Låt oss hjälpa förbundet att hjälpa er alla nu!


En klart roligare sak att rapportera är att två av Stockholmskretsens riktiga slitvargar fick förbundets förtjänstmedalj i silver för sina insatser.

Varken Willy Palm, Stockholmspolisen eller Susanne Larsson, Katarina Psf behöver någon närmre presentation för Stockholmskretsens medlemmar. De båda är ytterst välkända för decennier av engagemang och insatser både på tävlingar och inom organisationen. Och dessa eldsjälar är en stor inspiration och förebilder för oss alla i det ideella arbetet på alla nivåer ute i klubbarna och bland medlemmarna.

Ett stort tack till Willy och Susanne från hela Stockholmskretsen! Verkligen välförtjänt.


Förtjänstmedaljörerna Willy Palm (# 1) och Susanne Larsson (# 3),
tillsammans med Stockholmskretsens representanter
Kickie Svedberg och Daniel Kron
(Foto Peter Stålbrandt, SPSF)

Och med det vill vi även passa på och önska er alla en riktigt skön sommar, full av skytteaktiviteter.